Н У Х Т

Запрошуємо до участі у І етапі конкурсного відбору проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

В університеті оголошується перший етап конкурсного відбору проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, подальше виконання яких розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету згідно з наступною тематикою:

- нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика;
- нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії;
- нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології;
- нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування;
- технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека;
- економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства;
- актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції;
- правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції;
- актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації;
- розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології;
- розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

При підготовці проектів наукових робіт врахувати наступне:
- строк виконання проектів наукових робіт і науково-технічних розробок не повинен перевищувати 3 роки;
- прогнозований обсяг фінансування проектів має бути не менше 300 тис. грн. на рік;
- керівником проекту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант), який працює (навчається) в університеті та на момент подання проекту на конкурс відповідає таким вимогам: кандидат наук, віком до 35 років; докторант або доктор наук, віком до 40 років;
 - науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант) може бути керівником тільки в одній науковій роботі;
 - до складу виконавців проекту можуть входити студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники та інші дослідники, вік яких на момент подання проекту не перевищує 35 років;
- до виконання роботи (розробки), у разі потреби, залучається науковий консультант, яким може бути як вітчизняний, так і іноземний вчений, відповідно до тематики проекту;
 - у міждисциплінарних наукових проектах, з метою якісного забезпечення керівництва науковим напрямом, дозволяється залучати співкерівником проекту докторанта або доктора наук віком до 40 років.

Науковим керівникам проектів необхідно:

- оформити проекти наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок та ввести їх в єдину в інформаційну систему «Наука в університетах» за посиланням https://kis.rit.org.ua/ за формою, затвердженою наказом МОН України (додаток 1);
- до 16.08.2019 року подати завідувачу ПНДЛ (кімната А-240):
1) проекти наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок, що пропонуються до виконання у 2020 році роздруковані з інформаційної системи «Наука в університетах» у 2-х примірниках;
2) згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців проекту;
3) інформацію до проекту (для подальшої публікації) (додаток 2);
4) листи підтримки до проектів від представників провідної наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки;
5) калькуляцію кошторисної вартості наукового проекту.

За довідковою інформацією звертатися до завідувача Проблемної науково-дослідної лабораторії Мариніна Андрія Івановича, т.92-28, аудиторія А-240.

Наказ

Проект НУХТ

Опублікований: 10-10-2019
Читайте також:

Запрошуємо до публікації наукових робіт у журналі «Харчова промисловість»

до 10 квітня 2020

До відома авторів!   Редакційна колегія журналу «Харчова промисловість» запрошує до публікації наукових робіт. Журнал «Харчова промисловість» затверджений наказом МОН України (постанова № 241 від 09.03.2016) як наукове видання з технічних наук і включений до категорії «Б» (постанова № 612 від 07.05.2019, № 975 від 11.07.2019) за спеціальностями ...

Термін КАРАНТИНУ продовжений!

до 25 квітня 2020

Відповідно до рішення Уряду від 25 березня 2020 року загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня, продовжено до 24 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитися залежно від епідеміологічної ситуації в Україні.  Наказом ректора від 11.03.2020 № 28 в університеті оголошено карантин.  Наказ від 30.03.2020 № 35 щодо особливосте...

Запрошуємо науковців до публікації у науково-фаховому виданні Інституту агроекології і природокористування НААН

до 11 червня 2020

Редакція науково-фахового видання «Агроекологічний журнал» Інституту агроекології і природокористування НААН запрошує науковців, аспірантів, докторантів, студентів ЗВО та науково-дослідних установ, а також практичних працівників до публікації у журналі.

Movie Club на кафедрі іноземних мов професійного спрямування продовжує роботу

до 30 травня 2020