Н У Х Т

Запрошуємо до участі у І етапі конкурсного відбору проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

В університеті оголошується перший етап конкурсного відбору проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, подальше виконання яких розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету згідно з наступною тематикою:

- нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика;
- нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії;
- нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології;
- нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування;
- технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека;
- економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства;
- актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції;
- правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції;
- актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації;
- розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології;
- розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

При підготовці проектів наукових робіт врахувати наступне:
- строк виконання проектів наукових робіт і науково-технічних розробок не повинен перевищувати 3 роки;
- прогнозований обсяг фінансування проектів має бути не менше 300 тис. грн. на рік;
- керівником проекту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант), який працює (навчається) в університеті та на момент подання проекту на конкурс відповідає таким вимогам: кандидат наук, віком до 35 років; докторант або доктор наук, віком до 40 років;
 - науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант) може бути керівником тільки в одній науковій роботі;
 - до складу виконавців проекту можуть входити студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники та інші дослідники, вік яких на момент подання проекту не перевищує 35 років;
- до виконання роботи (розробки), у разі потреби, залучається науковий консультант, яким може бути як вітчизняний, так і іноземний вчений, відповідно до тематики проекту;
 - у міждисциплінарних наукових проектах, з метою якісного забезпечення керівництва науковим напрямом, дозволяється залучати співкерівником проекту докторанта або доктора наук віком до 40 років.

Науковим керівникам проектів необхідно:

- оформити проекти наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок та ввести їх в єдину в інформаційну систему «Наука в університетах» за посиланням https://kis.rit.org.ua/ за формою, затвердженою наказом МОН України (додаток 1);
- до 16.08.2019 року подати завідувачу ПНДЛ (кімната А-240):
1) проекти наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок, що пропонуються до виконання у 2020 році роздруковані з інформаційної системи «Наука в університетах» у 2-х примірниках;
2) згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців проекту;
3) інформацію до проекту (для подальшої публікації) (додаток 2);
4) листи підтримки до проектів від представників провідної наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки;
5) калькуляцію кошторисної вартості наукового проекту.

За довідковою інформацією звертатися до завідувача Проблемної науково-дослідної лабораторії Мариніна Андрія Івановича, т.92-28, аудиторія А-240.

Наказ

Проект НУХТ

Опублікований: 10-10-2019
Читайте також:

Безкоштовний навчальний онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики»

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні національним агентством з питань запобігання корупції спільно з українським громадським проектом масових відкритих онлайн-курсів «Прометеус» створений безкоштовний поглиблений навчальний онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», який допоможе опанувати базові практичні інстру...

Movie Club на кафедрі іноземних мов професійного спрямування продовжує роботу

до 30 травня 2020

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НУХТ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

до 22 грудня 2019

- доцента кафедри інформатики та обчислювальної техніки;- старшого викладача кафедри інформатики та обчислювальної техніки. Вимоги до претендентів: науковий ступінь кандидата наук, стаж викладання у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації не менше 3 років. Термін подання заяв – один місяць від дня опублікування оголошення. Документи пода...

Запрошуємо на безкоштовні заняття по підготовці до ЗНО з математики

до 20 грудня 2019

Теми занять з математики по підготовці до ЗНО: 1.Числа, вирази та їх перетворення;2.Функції та їх властивості;3.Рівняння та системи рівнянь;4.Нерівності та системи нерівностей;5.Текстові задачі;6.Початки математичного аналізу;7.Планіметрія;8.Стереометрія;9.Координати та вектори;10.Теорія ймовірностей та математична статистика;11.Комплексні тести. ...