Н У Х Т

Розпочався конкурсний відбір проєктів наукових досліджень і розробок

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурсний відбір проєктів наукових досліджень та розробок за участю закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління МОН, виконання яких розпочнеться у 2022 році за рахунок коштів державного бюджету (Наказ МОН № 1028 від 29 жовтня 2021 року).

Перевага при відборі надається проєктам, які мають особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави, згідно з напрямами критичних технологій, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 600 «Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки», а також мають прикладні результати подвійного використання, конкурентоспроможні на світовому ринку і спрямовані на використання у соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі.

До участі у конкурсі не допускаються проєкти, у яких зазначений тип наукової роботи не відповідає його змісту та результатам, мета і завдання проєкту мають суто методичну спрямованість, відсутній або необґрунтований розрахунок вартості дослідження або розробки.

Мінімальний обсяг фінансування проєктів – 300 тис. грн. на рік, пропоновані терміни виконання фундаментального дослідження – до 36 місяців, прикладного дослідження, науково-технічної (експериментальної) розробки – до 24 місяців.

При підготовці розрахунків фінансових витрат для виконання дослідження або розробки необхідно запланувати не менше ніж 30 % від загальної вартості на статті витрат, які передбачають кошти на відрядження, придбання матеріалів, малоцінне обладнання, оплату комунальних платежів тощо, а для проєктів зі соціо-гуманітарної тематики – на експеримент, апробацію, тощо.

Наукові керівники самостійно повинні зареєструватися в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» МОН України на сайті за посиланням https://kis.rit.org.ua. Для подальшої роботи з системою необхідно звернутися до відповідальної особи ПНДЛ, яка відповідає за роботу та супровід інформаційної системи «Наука в університетах», для активації облікового запису як автора проєкту 2021 року.

Термін представлення проєктів до науково-технічної ради НУХТ – до 31  жовтня  2021 року. Разом із комплектом необхідних документів надаються 2 примірники проєкту НДР роздрукованого з системи.

Пріоритетні тематичні напрями, перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН та форми проєктів прикріплені після цього оголошення.

За довідковою інформацією звертатися до завідувача Проблемної науково-дослідної лабораторії Мариніна Андрія Івановича, т.92-28, аудиторія А-240.

Наказ МОН про оголошення конкурсу

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН

Паспорти секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН

Форма проєкту фундаментального дослідження

Форма проєкту прикладного дослідження

Форма проєкту науково-технічної (експериментальної) розробки

Інформація до проєкту (для подальшої публікації)

Згода основних виконавців на участь у виконанні наукового дослідження (розробки)

 

Опублікований: 07-10-2021
Читайте також:

Запрошуємо науковців до публікації у журналі «Харчова промисловість»

до 31 жовтня 2021

До відома авторів! Редакційна колегія журналу «Харчова промисловість» запрошує до публікації наукових робіт. Журнал «Харчова промисловість» затверджений наказом МОН України (постанова № 241 від 09.03.2016) як наукове видання з технічних наук і включений до категорії «Б» (постанова № 612 від 07.05.2019, № 975 від 11.07.2019) за спеціальностями 122...

Про організацію роботи у період дії карантину з 11 до 31 жовтня 2021 року

до 31 жовтня 2021

Наказ №142 від 8 жовтня 2021 р. 

В університеті відкрито доступ до електронних ресурсів видавництва «Bentham Science»

до 15 грудня 2021

До 15 грудня 2021 року в Національному університеті харчових технологій відкрито тестовий доступ до повнотекстових електронних ресурсів видавництва «Bentham Science». «Bentham Science» є видавцем рецензованої наукової літератури, що забезпечує видання понад 130 наукових журналів, які містять результати досліджень у галузях фармакології та медицини...

Конкурс проєктів НДР молодих вчених

В університеті оголошується перший етап конкурсного відбору проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, подальше виконання яких розпочнеться у 2022 році за рахунок ...