Н У Х Т

Конкурс проєктів НДР молодих вчених!

до 30 вересня 2020

Шановні колеги, в університеті оголошується перший етап конкурсного відбору проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, подальше виконання яких розпочнеться у 2021 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету згідно з тематикою:

 • нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика;
 • нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії;
 • нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контроль якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології;
 • нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування;
 • технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека;
 • економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства;
 • актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції;
 • правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції;
 • актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації;
 • розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології;
 • розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

При підготовці проєктів наукових робіт врахувати наступне:

- строк виконання проєктів наукових робіт і науково-технічних розробок не повинен перевищувати 3 роки;
- прогнозований обсяг фінансування проєктів має бути не менше 300 тис. грн. на рік;
- керівником проєкту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант), який працює (навчається) в університеті та на момент подання проєкту на конкурс відповідає таким вимогам: кандидат наук, віком до 35 років; докторант або доктор наук, віком до 40 років;
 - науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант) може бути керівником тільки в одній науковій роботі;
 - до складу виконавців проєкту можуть входити студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники та інші дослідники, вік яких на момент подання проекту не перевищує 35 років;
- до виконання роботи (розробки), у разі потреби, залучається науковий консультант, яким може бути як вітчизняний, так і іноземний вчений, відповідно до тематики проєкту;
 - у міждисциплінарних наукових проєктах, з метою якісного забезпечення керівництва науковим напрямом, дозволяється залучати співкерівником проєкту докторанта або доктора наук віком до 40 років.

Науковим керівникам проєктів необхідно:

- оформити проєкти наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок та ввести їх в єдину в інформаційну систему «Наука в університетах» за посиланням https://kis.rit.org.ua/ за формою, затвердженою наказом МОН;
- до 18.09.2020 року подати відповідні документи завідувачу ПНДЛ (аудиторія А-240):

1) проєкти наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок, що пропонуються до виконання у 2021 році роздруковані з інформаційної системи «Наука в університетах» у 2-х примірниках;
2) згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців проєкту;
3) інформацію до проєкту (для подальшої публікації);
4) листи підтримки до проєктів від представників провідної наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки;
5) калькуляцію кошторисної вартості наукового проєкту.

За довідковою інформацією звертатися до завідувача Проблемної науково-дослідної лабораторії Мариніна Андрія Івановича, т.92-28, аудиторія А-240.

Наказ про оголошення першого етапу конкурсного вiдбору проєктiв наукових робiт, науково-технiчних (експериментальних) розробок молодих вчених
Форма проєкту
Згода основних виконавців
Інформація до проєкту (для подальшої публікації)

Опублікований: 28-08-2020
Читайте також:

Для здобувачів, що бажають отримати військову підготовку

до 31 жовтня 2020

Пропозиція від кафедри військової підготовки Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського. ОголошенняЗаяваАвтобіографія (зразок)

Шановні співробітники та студентство!

На виконання рішення розширеного ректорату Національного університету харчових технологій та Розпорядження від 25.05.2020р. №12, комісією, створеною для розгляду звернення сім’ї Чагарних до Президента України В.О.Зеленського від 14.04.2020 року, яке було розіслано на електронні адреси співробітників університету, складено Акт результатів перевірк...

Редакційна колегія журналу «Харчова промисловість» запрошує до публікації наукових робіт

до 15 жовтня 2020

До відома авторів! Редакційна колегія журналу «Харчова промисловість» запрошує до публікації наукових робіт. Журнал «Харчова промисловість» затверджений наказом МОН України (постанова № 241 від 09.03.2016) як наукове видання з технічних наук і включений до категорії «Б» (постанова № 612 від 07.05.2019, № 975 від 11.07.2019) за спеціальностями 122...

Оголошення про захист дисертаці Погарського О.С.

до 25 вересня 2020