Н У Х Т

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Харчові технології та інженерія»

до 28 лютого 2024

Запрошуємо здобувачів освіти взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з «Харчових технологій та інженерії», який відбудеться в Національному університеті харчових технологій.

Метою Конкурсу є створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримка наукової та творчої роботи здобувачів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, опанування ними інноваційних технологій.

Конкурс проводиться за такими освітніми програмами та спеціалізаціями:

- технології цукру та полісахаридів;
- технології питної води та водопідготовки харчових виробництв;
- технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів;
- технології органічних харчових продуктів;
- технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення;
- технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів;
- технології зберігання, консервування та переробки молока;
- технології морозива, заморожених десертів і напівфабрикатів;
- технології зберігання, консервування та переробки м’яса;
- технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів;
- технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів;
- технології зберігання та перероблення водних біоресурсів;
- технології зберігання і переробки зерна;
- технології продуктів бродіння і виноробства;
- технології харчування;
- технології в ресторанному господарстві;
- технології аюрведичних харчових продуктів;
- технологічна експертиза та безпека харчової продукції;
- якість, стандартизація та сертифікація;
- процеси і апарати харчових виробництв;
- ефективність функціонування підприємств харчової промисловості.

Роботи приймаються до 28 лютого 2024 року у електронному вигляді за адресою: nuft_konkurs20-23@ukr.net; тема листа – ІІ тур Конкурсу.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 099-60-61-141; контактна особа – Осьмак Тетяна Григорівна, доцентка кафедри технології молока і молочних продуктів НУХТ.

Вимоги до наукових робіт,
що подаються на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

• текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;

• наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

• наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

• загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;

• креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

• наукові роботи подаються в електронному вигляді.

5. Наукові роботи виконуються українською мовою.

За погодженням з Організаційним комітетом може проводитися Конкурс з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

6. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

Опублікований: 29-01-2024
Читайте також:

Запрошуємо на відкриту зустріч з експертною групою з акредитації освітньої програми «LEAN-виробництво харчової продукції»

Відкрита зустріч з експертною групою з акредитації міждисциплінарної освітньо-наукової програми «LEAN-виробництво харчової продукції» спеціальностей 181 «Харчові технології», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка», 133 «Галузеве машинобудування». Час: 27 л...

NUFT Career Chance 2024

до 20 березня 2024

Настав час для нових звершень і нових можливостей! Саме тому 19-20 березня відділ працевлаштування випускників НУХТ відкриває весняний сезон інтенсивів «NUFT Career Chance 2024» з успішного працевлаштування під час війни для студентів і випускників. Заходи відбуватимуться в комбінованому форматі! Ви зможете зустрітися з відомими українськими та м...

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

до 03 березня 2024

Запрошуємо здобувачів освіти взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», який відбудеться в Національному університеті харчових технологій. Метою Конкурсу є створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримка наукової та творчої роботи здоб...

Запрошуємо до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з «Біотехнології»

до 28 лютого 2024

Запрошуємо здобувачів освіти взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з «Біотехнології», який відбудеться в Національному університеті харчових технологій. Метою Конкурсу є створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримка наукової та творчої роботи здобувачів, стимулювання їх інтересу...