Н У Х Т

Науково-практична конференція «Новітні технології пакування»

до 12 квітня 2019

Молоді вчені НУХТ запрошуються взяти участь у науково-практичній конференції «Новітні технології пакування», яка відбудеться в рамках заходів виставки «Пак Експо 2019» 12 квітня 2019 р. у виставковому центрі «Міжнародний Виставковий Центр» (пр-т Броварський, 15).

Доповіді молодих вчених будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції, який вийде додатком до журналу «Упаковка» № 2’2019.

Для друкування збірника тез конференції необхідно не пізніше 10 березня 2019 р. направити матеріали електронною поштою на адресу club-pack@ukr.net у форматі .txt, .doc. або передати на CD із урахуванням таких правил:
• роботи приймаються від магістрантів, аспірантів і кандидатів наук (не більше, ніж 3 роки після захисту дисертації) (обов’язково зазначити);
• об’єм доповіді – 2-3 друкованих аркуші формату А4 (3 200 знаків на сторінці), включаючи рисунки і таблиці (мова – українська, російська);
• шрифт – Times New Roman; розмір літер – 14 кегль; інтервал між рядками – 1;
• рисунки і таблиці повинні бути підписані і пронумеровані;
• виноски на літературу оформлюються відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1-2006;
• обов’язково зазначити координати доповідача (e-mail, моб. телефон).

Увага! Не надсилати реферати та рекламні тексти.
При невиконанні даних умов – роботи до друку не приймаються!

Доповідь потрібно підготувати з урахуванням можливостей її демонстрації через мультимедійний проектор (програми Microsoft Power Point, Adobe Acrobat 4.0).

Додаткову інформацію можна отримати
за тел.: 044  517-78-26
e-mail: club-pack@ukr.net
Опублікований: 17-01-2019
Читайте також:

Міжнародна конференція з харчування, ожиріння та харчових технологій в Італії

22-24 липня 2019 року у Римі (Італія) відбудеться Міжнародна конференція з харчування, ожиріння та харчових технологій. Детальніше https://www.citationsinternational.com/nutrition-conference-2019-rome Порядком денним передбачається багато видатних доповідачів та інформаційні семінари. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі»

до 19 березня 2019

19-20 березня 2019 р. в університеті відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі» Запрошення 

Наукові заходи інших ВНЗ

  XVII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти», 23 квітня 2019 р., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»  ХXIV Всеукраїнська конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів «Наука, як феномен національної куль...

85-та Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті»

до 11 квітня 2019

11-12 квітня в університеті працюватиме 85-та Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті» Веб-сайт конференції http://conferencenuft.ho.ua Запрошення