Н У Х Т

Соціологічні опитування здобувачів освіти ОС "доктор філософії"

Правила проведення контрольних заходів, обєктивності та неупередженості екзаменаторів при оцінюванні навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, конфлікту інтересів

Результати опитування за анкетою "Правила проведення контрольних заходів, обєкти вності та неупередженості екзаменаторів при оцінюванні навчальних досягнень здобувачів вищої освіти,конфлікту інтересів"

 

Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень

Результати опитування за анкетою "Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень"  

Ступінь інформованості здобувачів вищої освіти про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень

Результати опитування за анкетою "Інформованість здобувачів вищої освіти про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень"

 

Ступінь інформованості здобувачів вищої освіти про політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності

Результати опитування за анкетою "Інформованість здобувачів вищої освіти про політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності"

 

Оцінювання якості освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії НУХТ

 

Загальна кількість опитаних респондентів 65 осіб  

  • із них     7 осіб ОНП Економіка (спеціальність 051 "Економіка")
  •                5 осіб ОНП Менеджмент (спеціальність 073 "Менеджмент")
  •                1 особа ОНП Маркетинг (спеціальність 075 "Маркетинг")
  •                7 осіб ОНП Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв (спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"
  •                4 особи ОНП Електоенегретика, елекротехніка та електоромеханіка (спеціальність 141 "Електоенегретика, елекротехніка та електоромеханіка")
  •                3 особи ОНП Теплоенергетика та ененгоефетивні технології (спецільність 144 "Теплоенегетика")
  •                8 осіб ОНП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології") (спеціальність 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології")
  •                6 осіб ОНП Біотехнологія (спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія")
  •                24 особи ОНП  Харчові технології (спеціальність 181 "Харчові технології")