Н У Х Т

ОП "Прикладна механіка"

Участь у перегляді освітніх програм

Загальна кількість опитаних респондентів 21 особа  

  • із них    7  осіб навчаються на 1 курсі ОС «Магістр»
  •              14  осіб навчаються на 2 курсі ОС «Магістр»

 

Правила проведення контрольних заходів, обєктивності та неупередженості екзаменаторів при оцінюванні навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, конфлікту інтересів

Загальна кількість опитаних респондентів 18 осіб 

  • із них  5  осіб навчаються на 1 курсі ОС «Магістр»
  •            13 осіб навчаються на 2 курсі ОС «Магістр»

 

Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень

Загальна кількість опитаних респондентів 18 осіб 

  • із них     5  осіб навчаються на 1 курсі ОС «Магістр»   
  •                13 осіб навчаються на 2 курсі ОС «Магістр»

 

Ступінь інформованості здобувачів вищої освіти про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень

Загальна кількість опитаних респондентів 18 осіб 

  • із них    5 осіб навчаються на 1 курсі ОС «Магістр»      
  •              13 осіб навчаються на 2 курсі ОС «Магістр»

 

 

Ступінь інформованості здобувачів вищої освіти про політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності

Загальна кількість опитаних респондентів 18  осіб 

  • із них     5 осіб навчаються на 1 курсі ОС «Магістр»
  •               13 осіб навчаються на 2 курсі ОС «Магістр»