Н У Х Т

Кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Якименко Ігор Леонідович
доктор біологічних наук, професор

Екологія, як наука про тісні взаємозв’язки та взаємовідносини між усіма живими організмами та навколишнім середовищем, сьогодні виходить на чільне місце у глобалізованому світі. Одним із трендів на ринку праці стає попит на професіоналів у сфері захисту навколишнього середовища. Еколог та екоменеджер – це вкрай важливі професії сьогодення, і їхня актуальність буде тільки зростати у недалекому майбутньому. Адже забезпечуючи захист довкілля, збереження здоров’я людей, стабільність економіки, вона водночас відкриває перспективи успішної і фінансово привабливої кар’єри.

Кафедра екологічної безпеки та охорони праці Національного університету харчових технологій готує майбутніх фахівців-екологів за спеціальностями:
 • 101 «Екологія», освітня програма «Екологія та екоменеджмент» (освітній ступінь «бакалавр», термін навчання 4 роки). Це перший рівень вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти. Програма допоможе набути знань і вмінь у галузі екології, екологічної безпеки та екоменеджменту. Наші здобувачі вчаться виявляти екологічні проблеми підприємств та розробляти шляхи їх успішного вирішення;
 • 101 «Екологія», освітня програма «Екологія та охорона навколишнього середовища» (освітній ступінь «магістр», термін навчання 1,5 роки). Це другий рівень вищої освіти для випускників бакалаврських програм. Програма зорієнтована на підготовку фахівців, що можуть комплексно розв’язувати найскладніші екологічні проблеми на локальному, регіональному, національному та міжнародному рівнях. Зміст програми охоплює широкий спектр знань із екології, методології наукових досліджень, екологічної безпеки і враховує сучасні досягнення науки і техніки, стратегії сталого розвитку, правові засади екологічної політики України і ЄС;
 • 183 «Технології захисту навколишнього середовища», освітня програма «Екологічний контроль та аудит» (освітній ступінь «магістр», термін навчання 1,5 роки). Це другий рівень вищої освіти для випускників бакалаврських програм. Освітня програма спрямована на поглиблене вивчення особливостей екологічного управління, екологічного аудиту, українського і міжнародного природоохоронного законодавства, надає знання щодо аналізу, прогнозування та оцінки ризиків техногенного впливу на довкілля, концепції сталого (збалансованого) розвитку.

Починаючи із заснування кафедри у 1974 році і донині, навчальна, наукова й методична діяльність кафедри пов’язана із вирішенням питань охорони довкілля. Під керівництвом першого завідувача кафедри професора Геннадія Олексійовича Нікітіна створена наукова школа біотехнології очищення стічних вод та утилізації відходів, що заклала засади ефективного менеджменту рідких та твердих відходів на харчових підприємствах країни.

У 1995 році ми здійснили перший в університеті і один із перших в Україні набір студентів – майбутніх екологів. А вже у 2011 році ми першими в Україні отримали ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю «Екологічний контроль та аудит».

Кафедра готує спеціалістів із глибокими і ґрунтовними знаннями, фахово викладаючи майже 40 дисциплін, серед яких «Екологія та охорона довкілля», «Управління природоохоронними територіями», «Біобезпека та біоетика», «Менеджмент міських та промислових систем», «Альтернативна енергетика», «Екологічне законодавство та управління в природоохоронній діяльності», «Екологічний консалтинг», «Стратегія сталого розвитку», «Екологічна політика та технічне регулювання у Євросоюзі», «Екологічний менеджмент», «Екологічний аудит». Програми дисциплін зорієнтовані на європейський рівень вищої освіти і на обізнаність наших випускників як в українських, так і європейських екологічних практиках.

Наші здобувачі мають можливість проходити якісну практичну підготовку у державних і приватних компаніях екологічного профілю, науково-дослідних установах тощо. Серед них Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, ВАТ АК «Київводоканал», екологічні інспекції та регіональні митниці, Центральна геофізична обсерваторія, ПрАТ «UTC – Українська технологічна компанія», ВП «Хмельницька АЕС», Інститут відновлювальної енергетики НАН України, Інститут еволюційної екології НАН України, Інститут промислової екології та багато інших. Ці установи в подальшому стають для наших здобувачів місцем майбутньої роботи та успішного кар’єрного зростання.

Викладачами кафедри є фахівці в галузі охорони довкілля, які водночас із навчальним процесом займаються науковою діяльністю, беруть участь у міжнародних конференціях і симпозіумах, публікують результати наукових здобутків у провідних міжнародних та вітчизняних наукових виданнях.

Для наших здобувачів існує можливість самостійного вибору навчальних дисциплін, починаючи з 2-го курсу. Нашій кафедрі притаманні дружні і партнерські взаємовідносини викладачів і здобувачів.

Кафедра веде активну міжнародну співпрацю з європейськими закладами освіти та науковими установами. Ми підтримуємо активні наукові і освітні зв’язки з університетами Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, зокрема, Університетом Масарика (Чеська Республіка), Лундським Університетом (Швеція), Університетом Левена (Бельгія), Університетом Індіани (США) та іншими визнаними міжнародними центрами освіти і науки.

Упродовж останніх років кафедра активно долучається до реалізації міжнародних проектів Програми академічних обмінів Європейського Союзу ЕРАЗМУС+. Зокрема викладачі та здобувачі кафедри у співпраці з колегами із провідних університетів Європейського Союзу реалізують проекти:
 • Жан Моне Модуль EcoPro «Інструменти, політика та кращі практики захисту довкілля  в ЄС» (2016 – 2019 рр.);
 • Жан Моне Кафедра FoodPro «Стале виробництво та споживання продуктів харчування в ЄС» (2017 – 2020 рр.);
 • Жан Моне Центр Досконалості JM ECO «Центр Європейського Союзу Жана Моне з Циклічної та Зеленої Економіки» (2020 – 2023 рр.).

Наші здобувачі беруть участь у конкурсах академічної мобільності програми Еразмус+. В рамках цих конкурсів здобувачі можуть упродовж одного семестру навчатися за обраною спеціальністю в одному з провідних університетів країн Європейського Союзу за повного фінансування програми.

Для активного долучення до програм міжнародних обмінів та вдосконалення знань англійської мови на кафедрі діє English Speaking Club, який мають можливість відвідувати як викладачі, так і здобувачі кафедри.

Упродовж останніх років на базі кафедри відбулося три Міжнародні конференції «Європейські виміри сталого розвитку», де разом із провідними науковцями з університетів ЄС та України мали змогу брати участь і здобувачі нашої кафедри.

Наші здобувачі не лише старанно оволодівають майбутньою професією еколога та екоменеджера, але і активно займаються спортом (збірні нашого факультету – неодноразові призери та переможці футбольних, баскетбольних, тенісних змагань), беруть участь у Днях першокурсника, Днях факультету, відвідують із кураторами цікаві місцини Києва, музеї, сучасні підприємства екологічного профілю.

В мережах Instagram і Facebook існують активні інтернет-спільноти нашої кафедри .

 

на сайт кафедри

Остання зміна: 01 липня 2022

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» та освітньою програмою:

 • Екологія та екоменеджмент
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» та освітньою програмою:

 • Екологія та охорона навколишнього середовища

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та освітньою програмою:

 • Екологічний контроль і аудит
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Альтернативна енергетика   101 (ЕЕ)  
Безпека життєдіяльності та охорона праці   101 (ЕЕ)
131 (МПТ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕСЕ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
161 (ХТ)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
186 (РВУ)
241 (ГРС)
спец. 101 (1 курс)
спец. 101 (2 курс)
спеціальність 131
спеціальність 133
спеціальність 141
спеціальність 142
спеціальність 144
спеціальність 161
спеціальність 162
спеціальність 181
спеціальність 186
Біобезпека та біоетика   101 (ЕЕ) спеціальність 101
Біологічні процеси екологічних технологій   101 (ЕЕ) спеціальність 101
Біологія   101 (ЕЕ) спеціальність 101
Біотрансформація органічних речовин     спеціальність 101
Гідрологія та геологія   101 (ЕЕ)  
Екологічна безпека   101 (ЕЕ) спеціальність 101
Екологічна експертиза   101 (ЕЕ) спеціальність 101
Екологічна токсикологія   101 (ЕЕ)  
Екологічне законодавство та управління у природоохоронній діяльності   101 (ЕЕ) спеціальність 101
Екологія людини   101 (ЕЕ) зфн спеціальність 101
Екологія та охорона довкілля   101 (ЕЕ) спеціальність 101
Екологія харчових виробництв   101 (ЕЕ) спеціальність 101
Екотехнології в індустрії гостинності     спеціальність 241
Захист навколишнього середовища   161 (ХТ)  
Інструментально-лабораторний аналіз у природоохоронній галузі   101 (ЕЕ)  
Менеджмент безпеки праці на підприємстві   101 (ЕЕ)
162 (БФПХП)
спеціальність 101
спеціальність 162
Менеджмент грунтів     спеціальність 101
Менеджмент міських та промислових систем   101 (ЕЕ)  
Метеорологія і кліматологія   101 (ЕЕ) спеціальність 101
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища   101 (ЕЕ) спеціальність 101
Методи контролю у промисловості     спец.101
Моделювання та прогнозування стану довкілля   101 (ЕОНСЗП) дфн
101 (ЕОНСЗП) зфн
 
Моніторинг довкілля   101 (ЕЕ) спеціальність 101
Нормування та стандартизація у природоохоронній діяльності   101 (ЕЕ) спеціальність 101
Основи будівництва в галузі     спеціальність 162
Основи екологічної токсикології   101 (ЕЕ) спеціальність 101
Основи охорони праці та безпека життєдіяльності     спеціальність 151
Основи промислового будівництва та санітарної техніки   101 (ЕОНСЗП) дфн
101 (ЕОНСЗП) зфн
спеціальність 101
Основи професійної безпеки   162 (БФПХП) дфн  
Охорона праці та техногенна безпека   162 (БФПХП) дфн  
Прикладна біофізика   162 (БФПХП)  
Природоохоронні технології та обладнання   101 (ЕЕ)
101 (ЕОНСЗП) зфн
спеціальність 101
Проектування природоохоронних комплексів   101 (ЕЕ) дфн  
Проектування промислових підприємств з основами САПР   101 (ЕОНСЗП) дфн
101 (ЕОНСЗП) зфн
спеціальність 101
Проектування та будівництво промислових об’єктів з основами САПР   101 (ЕЕ)  
Радіоекологія     спеціальність 101
Технологічні розрахунки та звітність у природоохоронній діяльності   101 (ЕЕ) дфн
101 (ЕЕ) зфн
спеціальність 101
Управління природоохоронними територіями   101 (ЕЕ) спеціальність 101
Хімія навколишнього середовища   101 (ЕЕ) спеціальність 101

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Геоінформаційні системи в екології   101 (ЕОНС) спеціальність 101
Екологічна модернізація виробництва   101 (ЕОНС)
183 (ЕКА)
спеціальність 101
спеціальність 183
Екологічна політика та технічне регулювання у Євросоюзі     спеціальність 101
спеціальність 183
Екологічне інспектування   183 (ЕКА) спеціальність 183
Екологічне право та безпека     спеціальність 122
Екологічний аудит   183 (ЕКА) спеціальність 183
Екологічний консалтинг   101 (ЕОНС) спеціальність 101
Екологічний менеджмент   183 (ЕКА) спеціальність 183
Менеджмент відходів   101 (ЕОНС)
183 (ЕКА)
 
Методичне та статистичне забезпечення наукових досліджень     спец.101
спец.183
Системний аналіз якості навколишнього середовища   101 (ЕОНС) спец. 101(ЕОНС)
Стратегія сталого розвитку     спеціальність 101
спец.183

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Управління науковими проектами   133 (МАХМФВ)
141 (ЕЕЕ)
151 (АКІТ)
162 (Б)
181 (ХТ)

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

 • Екологічні ризики сталого розвитку;
 • Екологізація харчових виробництв у напряму ресурсо- і енергозабезпечення;
 • Інтенсифікація біологічного очищення стоків харчових виробництв з підвищенням продуктивності метанового бродіння та аеробної ферментації;
 • Біодеструкція стічних вод, що містять нафтопродукти;
 • Розроблення біотехнології одержання біостимуляторів, імунопротекторів та інших препаратів лікувально-профілактичної дії зі спіруліни;
 • Дослідження впливу діяльності харчових підприємств на біоту екосистем;
 • Оцінка екологічних ризиків фізичних факторів антропогенного походження в аспекті концепції сталого розвитку;
 • Екологічна безпека екосистем України;
 • Наукові основи отримання якісної та безпечної харчової продукції;
 • Відповідність показників якості та безпеки харчової продукції вимогам національних та міжнародних стандартів;
 • Розроблення систем моніторингу стану навколишнього середовища на територіях, що підлягають антропогенному впливу;
 • Обґрунтування основ проведення екологічного аудиту на об'єктах антропогенного впливу;
 • Оцінювання екостанів геокомплексів та їх природних потенціалів з метою охорони, раціонального використання і відновлення екосистем.

Показниками наукової діяльності кафедри є підготовка наукових праць, результати яких активно публікуються в наукових фахових журналах, виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз SCOPUS, IndexCopernicus, представляються на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і конкурсах наукових робіт.

1973 рік

У результаті відокремлення від кафедри технології мікробіологічних і вітамінних виробництв, біохімії та мікробіології створено кафедру біохімії

1973–1996 роки

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Г.О. Нікітін, який створив наукову школу, напрям роботи якої присвячений охороні навколишнього середовища, а саме, розробленню технології очищення стічних вод та переробки відходів на біогаз та кормові продукти, теоретичному обґрунтуванню та перевірці на практиці біохімічних основ очищення концентрованих стічних вод харчової промисловості та стічних вод, які містять нафтопродукти. Нікітіним Г.О. розроблена теорія метанового бродіння, створено нове уявлення про біоенергетику та терморегуляцію цього процесу на молекулярному рівні.

1995 рік

Кафедру перейменовано на кафедру біохімії та екології харчових виробництв. Розпочато підготовку фахівців з нової спеціальності – «Екологія харчових виробництв та продуктів» за напрямом «Харчова технологія та інженерія». Згідно з новим напрямом підготовки фахівців із вищою освітою, затвердженим 1997 р., замість цієї спеціальності введено спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» за напрямом «Екологія».

1998 рік

Здійснюється прийом студентів для підготовки спеціалістів-екологів за напрямом «Екологія»

з 1998 року Кафедра є випусковою з підготовки фахівців за багатоступеневою системою: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

2011 рік

Вперше в Україні розпочата підготовка за магістерською програмою «Екологічний контроль і аудит»

2011 рік

Кафедра перейменована на кафедру біохімії та екологічного контролю.

2012 рік

Запроваджено навчання англійською мовою для магістрів спеціальності «Екологічний контроль і аудит»

2017 рік

Кафедра перейменована на кафедру екології та збалансованого природокористування. Розпочалось активне впровадження Європейських студій у магістерські програми кафедри за підтримки проектів Еразмус +.

2019 рік

Кафедра перейменована на кафедру екологічної безпеки та охорони праці.