Н У Х Т

Гудзенко Олена Володимирівна

Гудзенко Олена Володимирівна
старший викладач, кандидат біологічних наук

Науковий співробітник відділу біохімії мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології НАН України.

Закінчила НУХТ за спеціальністю “Біотехнологія” у 2003 р. З 2003р. працює в Інституті мікробіології і вірусології Національної академії наук України – спочатку провідним інженером, потім молодшим науковим, а в даний час науковим співробітником відділу біохімії мікроорганізмів. У 2013 році була нагороджена стипендією президента України.

2009-2013 рр. – навчалась у аспірантурі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ.

У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (спеціальність 03.00.07 – мікробіологія) на тему «α-L–рамнозидази Cryptococcusalbidus і Eupenicilliumerubescens».

З 2017 року працює старшим викладачем кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій.

Є автором 56 публікацій, у тому числі 26 статей, які опубліковано в провідних українських та іноземних виданнях, з яких 23 опубліковано у журналах науко-метричної бази даних SCOPUS.

Науковий напрямок – дослідження α-L–рамнозидаз мікроорганізмів, виділених з представників бактерій, мікроміцетів, дріжджів.