Н У Х Т

Кафедра інформатики

Завідувач кафедри

в.о. завідувача кафедри
Грибков Сергій Віталійович
доцент, доктор технічних наук

(створена у 1973 році)

Кафедра інформатики (при створенні мала назву обчислювальної техніки і прикладної математики) була створена у зв'язку із введенням у Київському технологічному інституті харчової промисловості дисципліни «Обчислювальна техніка в інженерних і економічних розрахунках», тісно пов'язаної з дисципліною «Обчислювальна математика».

Кафедра інформатики забезпечує фундаментальну підготовку студентів денної і заочної форм навчання усіх факультетів (крім факультету економіки і менеджменту) з наступних навчальних дисциплін: «Інформатика», «Інформаційні технології», «Інформатика та інформаційні технології», «Обчислювальна математика та програмування», «Інформаційні технології та системи», «Інформатика та системотехніка», «Обчислювальна техніка» та інші.

З метою подальшого удосконалення навчального процесу викладачі кафедри працюють над створенням навчальних посібників, лабораторних практикумів, методичних рекомендацій, тестових завдань з усіх дисциплін. У процесі розроблення робочих навчальних планів і програм дисциплін використовується передовий досвід інших вищих навчальних закладів.

Викладачі кафедри регулярно беруть активну участь у зарубіжних, міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Новітня матеріальна база кафедри, система кадрового та методичного забезпечення дають можливість підтримувати сучасний рівень базової підготовки студентів як користувачів комп'ютерів.

на сайт кафедри

Остання зміна: 25 листопада 2021

Кафедра інформатики забезпечує фундаментальну підготовку студентів всіх спеціальностей та всіх форм начання

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Робочі програми
2018 року
Вступ до комп’ютерних наук 122 (КН)
122 (ІСШІ)
спец. 122(КН)
спец. 122(ІСШІ)
   
Економічна інформатика 051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
076 (ПТБД)
292 (МЕ)
спеціальність 051
спеціальність 071
спеціальність 072
спец.073(М)
спец.073(МП)
спеціальність 075
спеціальність 076
спеціальність 292
спеціальність 051
спец.: 071, 072, 076
спеціальність 073
спеціальність 075
спеціальність 292
 
Інформатика та інформаційні технології 181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 (ТХ)
спец. 181(ХТІ)
спец. 181(ТХ)
спец. 181(ТЕБХП)
спеціальність 181
спеціальність 181(ТХ)
 
Інформаційні системи в технологічних процесах харчових виробництв   спец. 181(ХТІ)
спец. 181(ТЕБХП)
спеціальність 181  
Інформаційні системи та технології 242 (Т) спеціальність 242 спеціальність 242  
Інформаційні технології 101 (ЕЕ)
131 (ПМ)

133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
162 (БФПХП)
186 (КТДВУ)
спец.101
спец. 122(ІСШІ)
спеціальність 131
спеціальність 133
спеціальність 141
спеціальність 142
спеціальність 144
спец.162
спеціальність 186
спеціальність 161
спец.: 101, 162
спец.: 131, 133, 141, 142, 144, 186
 
Інформаційні технології в інженерних розрахунках   спец. 181(ХТІ)
спец. 181(ТЕБХП)
   
Комп’ютерна графіка 122 (КН) спец. 122(КН)
спец. 122(ІСШІ)
спеціальність 122  
Методи та засоби комп`ютерних інформаційних технологій 151 (КСПІА) спеціальність 122
спеціальність 151
спеціальність 122
спеціальність 151
 
Основи роботи з мультимедіа 122 (ІСШІ)      
Чисельні методи 122 (КН)
122 (ІСШІ)
спец. 122(КН)
спец. 122(ІСШІ)
  спеціальність 122
Методи обробки та представлення інформації       спец.: 161, 162

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Робочі програми
2018 року
Інформаційні технології для проведення та представлення наукових досліджень 181 (ТЕБХП)       

Назва НДР

Математичні методи аналізу комп'ютерізованих систем

Мета НДР:

Створення баз даних та знань, автоматизація розрахунків для переробної та харчової промисловості

Державний реєстраційний номер
0117U003477, супровідний лист 19-172 від 26.06.2017

Початок 06.17
Кінець 06.20

З метою прискорення науково-технічного прогресу в харчовій галузі потрібно впроваджувати у всіх сферах діяльності її виробничих сил комп'ютерну техніку і інформаційні технології, тобто інформатизувати галузь.

Для забезпечення цієї задачі поряд з використанням сучасних засобів інформатизації необхідно впроваджувати бази даних і знань на машинних носіях на базі яких буде створена ефективна інформатизація.

Результати держбюджетної НДР знайдуть безпосереднє впровадження в виробництві, можуть бути використані в навчальному процесі, при підготовці й перепідготовці кадрів для галузей АПК.

З цього погляду, створення баз даних про властивості харчових продуктів і сировини, а також впровадження їх у виробництво є прогресивною розробкою.

Керівник роботи – Овчарук В.О., к.т.н., доц.

Відповідальні виконавці:

Вовкодав Н.І., к.ф.-м.н., доц.
Тема індивідуальної НДР:

Розроблення математичного та програмного забезпечення для технологічних процесів в харчовій промисловості.

Кривець Т.О., к.е.н., доц.
Тема індивідуальної НДР:

Розроблення математичного та програмного забезпечення для технологічних процесів в харчовій промисловості.

Сєдих О.Л.
Тема індивідуальної НДР:

Розробка математичного та програмного забезпечення технологічних розрахунків хлібопекарського виробництва

Ющук І.В.
Тема індивідуальної НДР:

Інформаційна підтримка інженерних рішень по виробничим процесам сушіння харчових продуктів та очищення харчових продуктів.

   

1973 рік

заснована кафедра обчислювальної техніки та прикладної математики

1973-1977 рр.

кафедру очолював професор, д.т.н. Разорьонов Микола Григорович

1977-1982 рр.

кафедру очолював професор, д.е.н. Крушевський Аркадій Володимирович

1983-1993 рр.

кафедру очолював професор, к.т.н. Сіренко Сергій Іванович

1993 рік

кафедра змінила назву на «Кафедра інформатики»

1993-1999 рр.

кафедру очолював доцент, к.т.н. Бевз Володимир Ілліч

1999-2002 рр.

кафедру очолював професор, к.т.н. Сіренко Сергій Іванович

2002-2005 рр.

кафедру очолював доцент, к.т.н. Коваленко Анатолій Єпіфанович

2005-2017 рр.

кафедру очолював доцент, к.т.н. Овчарук Володимир Олексійович

з 2017 року

в.о. зав. кафедри доцент, к.т.н Грибков Сергій Віталійович