Н У Х Т

Ладанюк Анатолій Петрович

Ладанюк Анатолій Петрович
професор, доктор технічних наук
дійсний член, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем

заслужений діяч науки і техніки України

Закінчив КТІХП (актуальна назва НУХТ) у 1964. Працює на кафедрі з 1964 року.

Докторську дисертацію захистив у 1993 році.

Читає курси: Теорія автоматичного керування, Методи сучасної теорії управління, Основи системного аналізу.

Опублікував 2 підручника, 3 посібника, має більше 200 статей, а також монографію. Автор більш як 30 авторських свідоцтв та патентів.

Науково-педагогічний напрямок - наукові основи розробки систем автоматизації для комп'ютерно-інтегрованих виробництв

Підготував 14 кандидатів наук.