Н У Х Т

NUFT sites [ожидает перевода]

Сайти Національного університету харчових технологій

Навчально-науковий інститут харчових технологій

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Навчально-науковий інститут економіки і управління

ФАКУЛЬТЕТИ

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Факультет біотехнології та екологічного контролю

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

КАФЕДРИ

Кафедра автоматизації та інтелектуальних систем керування

Кафедра безпеки життєдіяльності

Кафедра біотехнології і мікробіології

Кафедра хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 

Кафедра біотехнологіїї продуктів бродіння і виноробства

Кафедра вищої математики імені проф. Можара В.І.

Кафедра готельно-ресторанної справи

Кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Кафедра експертизи харчових продуктів

Кафедра екології та збалансованого природокористування

Кафедра електропостачання та енергоменеджменту

Кафедра інформаційних систем

Кафедра інформатики

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Кафедра інтегрованих автоматизованих систем управління

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Кафедра машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання

Кафедра менеджменту та адміністрування

Кафедра обліку і аудиту

Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Кафедра технології консервування

Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Кафедра технології цукру і підготовки води

Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Кафедра технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів

Кафедра технології зберігання і переробки зерна

Кафедра технології молока і молочних продуктів

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Кафедра технології оздоровчих продуктів

Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Кафедра туристичного та готельного бізнесу

Кафедра харчової хімії

Кафедра фізики

Кафедра фізичного виховання

Кафедра фінансів

КОЛЕДЖІ 

Вінницький коледж (ВК НУХТ)

Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості (К-ПКХП НУХТ)

Коледж ресторанного господарства (КРГ НУХТ)

Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості (ЛДКХПП НУХТ)

Свалявський технічний коледж (СТК НУХТ)

Волинський коледж  (ВК НУХТ)

Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму (І-ФКРСТ НУХТ)

Полтавський коледж харчових технологій (ПКХТ НУХТ)

Львівський коледж м'ясної та молочної промисловості (ЛКММП НУХТ)

Смілянський коледж харчових технологій (СКХТ НУХТ)

Сумський коледж харчової промисловості (СКХП НУХТ)

ІНСТИТУТИ

Інститут післядипломної освіти (Київ)

Інститут післядипломної освіти (Одеса)

ФІЛІЇ НУХТ

Кам’янець-Подільська філія Національного університету харчових технологій

Львівська філія Національного університету харчових технологій

Полтавська філія Національного університету харчових технологій

Філія Національного університету харчових технологій у м. Львові 

Свалявська філія Національного університету харчових технологій 

Смілянська філія Національного університету харчових технологій

Сумська філія Національного університету харчових технологій

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Бібліотека

Відділ дистанційного навчання 

Центр доуніверситетської освіти для громадян України та іноземних держав  

Редакційно-видавничий центр

АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВИННОМУ ТА ГАСТРОНОМІЧНОМУ ТУРИЗМУ