Н У Х Т

Порядок реєстрації та проведення Всеукраїнських олімпіад Національного університету харчових технологій

До участі в олімпіадах допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в навчальний рік проведення олімпіади. Олімпіада проводиться у два тури – дистанційний (перший) та очний (другий).

Дистанційний тур триває до 10 березня 2020 року.

Для участі в дистанційному турі необхідно:

1. Заповнити анкету учасника Всеукраїнської олімпіади НУХТ (буде потрібна діюча адреса електронної пошти - на одну електронну адресу може зареєструватися лише один учасник олімпіади). Увага! При заповненні анкети дуже бажано вказати діючу адресу електронної пошти навчального закладу у якому учасник здобув/здобуває повну загальну середню освіту.

2. Ознайомитися із завданнями обраного олімпіадного предмету, що розташовані на сайті, розв’язати їх. Рішення завдань розбірливо написати на роздрукованих бланках відповідей, запропонованих предметно-методичною комісією, або на аркушах паперу формату А4, або в зошиті, або набрати в редакторі Microsoft Word. Кожний аркуш відповідей повинен бути підписаний прізвищем, іменем та по батькові учасника. Відсканувати або сфотографувати розв’язання і зберегти отримане зображення у файлі в одному з форматів jpg, jpeg, pdf, doc, docx, назвавши його своїм прізвищем латинськими літерами, олімпіадним предметом і номером аркушу (наприклад, Bondar-math-3.jpg).

3. Зайти у свій особистий кабінет учасника олімпіади, обрати відповідний олімпіадний предмет (кількість предметів не обмежується), натиснути кнопку "Обрати предмети", отримати анкету учасника з відповідного предмета (натиснувши відповідне посилання, що з'явилося) і зберегти отриманий файл формату pdf - анкету учасника всеукраїнської олімпіади НУХТ з відповідного олімпіадного предмету. Якщо виникли проблеми з отриманням анкети в електронному вигляді, можна роздрукувати бланк анкети і акуратно заповнити анкету вручну або акуратно написати всю анкету вручну, відсканувати або сфотографувати її і зберегти отримане зображення, назвавши файл своїм прізвищем латинськими літерами, олімпіадним предметом і номером аркушу (наприклад, Bondar-math-0.jpg).

4. Надіслати файл анкети та файли із розв’язком завдання не пізніше 10 березня 2020 року на електронну адресу (див. табл. 1) електронним листом з темою «Олімпіада» (один електронний лист повинен містити всі файли, що стосуються одного олімпіадного предмета), або паперові варіанти анкети та аркушів розв’язку – цінним листом з повідомленням на поштову адресу Університету: 01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68, «Олімпіада».

Таблиця 1

Електронні адреси для надсилання відповідей на завдання
дистанційного туру Олімпіади

Олімпіадний предмет

Електронна адреса

біологія

nuft_olymp_biology@ukr.net

математика

nuft_olymp_math@ukr.net

фізика

nuft_olymp_phys@ukr.net

хімія

nuft_olymp_chem@ukr.net

 

Відповіді, що були відправлені після 10 березня 2020 року, не підписані прізвищем учасника аркуші розв’язку олімпіадних завдань та роботи без анкет – розглядатися не будуть. Якщо один учасник надіслав кілька відповідей на один олімпіадний предмет, розглядатися буде тільки одна остання повна відповідь, яка була відправлена до 10 березня 2020 року включно.

Попередні результати перевірки робіт учасників дистанційного туру, а також правильні відповіді, оприлюднюються на сайті Університету не пізніше 16 березня 2020 року.

Термін подачі апеляцій по результатах перевірки робіт першого (дистанційного) туру – з 16 по 19 березня 2020 року. Заява про апеляцію подається особисто учасником Всеукраїнської олімпіади НУХТ до апеляційної комісії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70, корпус Б, кімната 105, у письмовій формі із обов’язковим зазначенням причини апеляції.

Остаточні результати перевірки робіт учасників дистанційного туру та список учасників, що запрошуються до участі в другому турі будуть оприлюднені на сайті Університету не пізніше 23 березня 2020 року.

Учасники, які набрали не менше 75 % балів на першому (дистанційному) турі, запрошуються на другий тур Олімпіади, що відбудеться 23 (субота) та 24 травня 2020 року о 10-00 в синхронному режимі (online відеоконференція). Учасники самостійно мають зареєструватися на другий (очний) тур у особистому електронному кабінеті. Дозволяється реєстрація максимум на два олімпіадні предмети другого туру (на самостійний вибір учасника олімпіади – реєстрація на відповідну дату буде доступна у особистому електронному кабінеті учасника олімпіади після оголошення остаточних результатів першого етапу). інструкція

Для участі у другому турі учасники мають пред‘явити документ, що посвідчує особу і громадянство (паспорт).

Попередні результати перевірки робіт учасників другого (очного) туру будуть оприлюднені на сайті Університету не пізніше 25 травня 2020 року.

Термін подачі апеляцій по результатах перевірки робіт очного туру – з 25 по 28 травня 2020 року. Заява про апеляцію подається особисто учасником Всеукраїнської олімпіади НУХТ до апеляційної комісії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70, корпус Б, кімната 105, у письмовій формі із обов’язковим зазначенням причини апеляції.

Остаточні результати перевірки робіт учасників другого (очного) туру будуть оприлюднені на сайті Університету 29 травня 2020 року.

Учасникам другого туру Олімпіад, які набрали не менше ніж 90% балів на другому етапі, нараховуються 20 додаткових балів до одного з предметів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання при розрахунку конкурсного бала в Університеті.

 Довідки - за адресою електронної пошти pk_nuft@ukr.net Телефон для довідок (044) 287-96-36