Н У Х Т

Правила прийому - 2019

Відповідно до розділу XV Умов прийому:

Правила прийому в 2019 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються вченою (педагогічною) радою закладу вищої освіти до 05 лютого 2019 року, розміщуються на веб-сайті закладу вищої освіти і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.
Правила прийому до аспірантури (ад'юнктури) та докторантури затверджують вчені ради закладів вищої освіти (наукових установ) як додаток до Правил прийому. Затверджені правила прийому до аспірантури (ад'юнктури) та докторантури діють з 01 липня 2019 року до 30 червня 2020 року.

З листа Міністерства:

У відповідності до вимог частини другої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» Міністерство освіти і науки України наказом від 11 жовтня 2018 року № 1096 затвердило Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (далі - Умови прийому) та оприлюднило їх на своєму офіційному веб-сайті.

У зв’язку з тим, що з незалежних від Міністерства освіти і науки причин державна реєстрація цього нормативно-правового акту станом на 17 грудня 2018 року триває, створення відкритих та фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та затвердження Правил прийому до закладів вищої освіти в 2019 році у раніше визначені строки не може бути завершене. Інформація про нові граничні строки виконання цих етапів вступної кампанії, а також про проведення регіональних нарад для представників приймальних комісій вже після Новорічно-Різдвяних свят буде повідомлена додатково після завершення державної реєстрації Умов прийому. Програмне забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти не передбачає внесення конкурсних пропозицій для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодого спеціаліста в окремі терміни, тому буде проведено одночасно з внесенням конкурсних пропозицій для інших освітніх рівнів вищої освіти.

Принагідно повідомляємо, що перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначений в додатку 4 до Умов прийому, а правила його формування для небюджетних конкурсних пропозицій закладами вищої освіти визначений в пункті третьому розділу VII Умов прийому. Це дозволяє закладам вищої освіти до кінця 2018 року надати через свої веб-сайти майбутнім вступникам необхідну інформацію для підготовки до вступу, включаючи вибір предметів для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.