Н У Х Т

Випускникам коледжів та технікумів

ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖІВ ТА ТЕХНІКУМІВ НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
ДО ВСТУПУ В НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Шановні випускники коледжів і технікумів!

З 1 грудня 2017 р. для випускників коледжів і технікумів, які планують вступати до університету за спорідненими спеціальностями для здобуття освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном навчання, у Центрі доуніверситетської освіти для громадян України та іноземних держав НУХТ починають працювати курси з підготовки до фахового вступного випробування зі спеціальності 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології та спеціальностей Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім.акад.І.С.Гулого за дистанційною формою навчання. Навчальні матеріали готують викладачі випускових кафедр за програмами фахового вступного випробування з вибраної спеціальності.

Для підготовки до навчання в університеті також розроблено курси з математики і фізики за програмами їх вивчення в університеті. Форма навчання - дистанційна. У разі успішного завершення курсів з цих дисциплін, вони можуть бути перезараховані в процесі подальшого навчання в університеті.

Предмет підготовки з:

Форма навчання

Фахового вступного випробування зі спеціальностей:

 • 151 – Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології;
 • 131 – Прикладна механіка;
 • 133 – Галузеве машинобудування;
 • 142 – Електроенергетика; електротехніка та електромеханіка;
 • 144 – Теплоенергетика;
 • 186 – Видавництво та поліграфія.

 

Д и с т а н ц і й н а *

 

 

Математики

Фізики

* За дистанційною формою навчання слухач може розпочати навчання у будь-який час.

 1. Вартість навчання 410 грн. (за 1 предмет)
 2. Початок навчання з 01.12.2017 р. по 30.06.2018р.
 3. Кожен слухач може обрати бажаний перелік курсів.

Для інформації: до НУХТ на спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології на місця державного замовлення поступили:

 1. у 2015 р.  на 3 курс  33 студента;     на 2 курс   8 студентів;
 2. у 2016 р.  на 3 курс  25 студентів;     на 2 курс   3 студента;
 3. у 2017 р.  на 3 курс  32 студента;     на 2 курс   3 студента

Більш детальну інформацію можна отримати по телефону Центру доуніверситетської освіти для громадян України та іноземних держав НУХТ (044)287-94-92, а також за телефоном завідувача кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління Ельперіна Ігоря Володимировича – (044)287-91-04, (067)784-27-05, а також за електронною поштою ivelperin@gmail.com

Адреса: 01601, м.Київ, вул. Володимирська, 70, кімн. Б-107