Н У Х Т

Дуальна освіта

Дуальна форма навчання

Вона поєднує навчання студента в університеті на денній формі за спеціально розробленим графіком індивідуальних занять із його офіційним працевлаштуванням за фахом на підприємстві або організації та обов’язковим стажуванням на робочому місці. Під час навчання за дуальною формою студенти працевлаштовуються на неповний робочий день. Дуальну форму можуть обирати студенти, які навчаються за денною формою навчання та виявили особисте бажання.

Для переходу на дуальну форму навчання студенту необхідно звернутись у відділ працевлаштування (А-228) та ознайомитись із переліком підприємств, що можуть бути використані при навчанні за дуальною формою.

Увага! студент зобов’язаний повідомити деканат/дирекцію про намір продовжити навчання за дуальною формою.

 

Графік занять за дуальною формою навчання

При навчанні за дуальною формою студент отримує індивідуальний графік занять який передбачає вивчення всіх тем дисциплін передбачених навчальним планом не лише в умовах університету, а і на підприємстві або організації. Тому частина лабораторних і практичних тем вивчається студентом в умовах виробництва – в лабораторіях та відділах підприємства чи організації під наглядом куратора або представників роботодавця.Спосіб розподілу занять обговорюється всіма сторонами до моменту укладання договору про дуальну форму навчання.

Заняття за дуальною формою можуть розподілятися по-різному:

  • за формою поділеного тижня: кілька днів протягом тижня студент навчається в університеті, інша частина виділена для стажування та роботи на підприємстві чи організації;
  • блочна (модульна) форма: години розподіляються між університетом та підприємством чи організацією за блоками: тобто впродовж семестру студент приїздить на навчання до університету на декілька тижнів або на місяць, всю решту часу він навчається і працює на виробництві.

Перехід на дуальну форму навчання

Для переходу на дуальну форму навчання студент повинен:

  1. звернутись у відділ працевлаштування (А-228) та ознайомитись із переліком підприємств, що можуть бути використані при навчанні за дуальною формою;

  2. визначитись із підприємством чи організацією за участі якого буде проводитись дуальне навчання;
  3. попередити директора інституту/декана факультету або його заступників про намір перейти на дуальну форму навчання;
  4. укласти тристоронній договір із Університетом та підприємством чи організацією про його подальше навчання за дуальною формою.

Увага! Обов’язковими складовими тристоронньої угоди, що повинні бути на явними на момент її підписання є:

  • індивідуальний план навчання студента за дуальною формою (розробляється відповідальними особами дирекції/деканату за участі представників підприємства);
  • графік індивідуальних занять;
  • програма стажування на підприємстві (розробляється представниками підприємства)

Підсумковий та сесійний контроль за дуальною формою навчання

По завершенню теоретичного навчання та виконання індивідуального плану у повному обсязі студенти, що навчаються за дуальною формою, складають в університеті заліки та іспити. Оцінювання знань студентів здійснюють викладачі університету та представники роботодавця.

За результатами навчання за дуальною формою студенту на підприємстві може бути присвоєна професійна кваліфікація.