Журнал «Ukrainian Food Journal»

 

 Web-сторінка видання і вимоги до статті:

http://ufj.ho.ua/indexUA.html

 

Ukrainian Food Journal публікує оригінальні наукові статті, короткі повідомлення, оглядові статті, новини та огляди літератури з усіх аспектів харчової науки, техніки, інженерії, харчування, хімії, економіки та управління.

Результати досліджень, представлені в журналі, повинні бути новими, мати чіткий зв'язок з харчовою наукою і представляти спільний інтерес для міжнародного наукового співтовариства.

Перевага в публікації результатів досліджень надається молодим вченим та студентам, які  займаються науковою роботою та виконують в рукописах статей всі вимоги до оформлення. Це не означає, що журнал приймає статті низької якості,  без наукової цінності, з недоведеними результатами.

 

Тематика публікацій

Харчова інженерія

Харчова хімія

Мікробіологія, біотехнологія

Властивості харчових продуктів

Якість та безпека харчових продуктів

Процеси та обладнання харчових виробництв

Економіка та управління підприємствами харчової, переробної, біотехнологічної промисловості

Автоматизація процесів

Упаковка

Здоров'я

Нанотехнології

 

Мова статей - англійська

Періодичність журналу - 4 номери на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Головний редактор:

Валерій Манк, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна   

 

Члени редакційної колегії:

Анатолій Сайганов, д-р. екон. наук, проф., Інститут системних досліджень в АПК НАН Бєларусі

Валерій Мирончук, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Віктор Стабніков, канд. техн. наук, доц.,  Національний університет харчових технологій, Україна

Віргінія Юрeнієнє, д-р., проф., Вільнюський університет, Литва

Володимир Ковбаса, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Володимир Іванов, д-р., проф., Державний університет Іови, США   

Владімір Груданов, д-р. техн. наук, проф., Бєларуський державний аграрний технічний університет

Галина Сімахіна, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна   

Йорданка Стефанова, д-р, Пловдівський університет "Паісій Хілендарскі", Болгарія

Крістіна Попович, д-р., доц., Технічний університет Молдови   

Лада Шерінян, д-р. екон. наук, професор., Національний університет харчових технологій, Україна

Марк Шамцян, канд. техн. наук, доц., Санкт-Петербурзький державний технологічний інститут, Росія

Микола Сичевський, д-р. екон. наук, проф., Інститут продовольчих ресурсів НААН України

Михайло Міненко, д-р. екон. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Лелівельд Хууб, асоціація «Міжнародна гармонізаційна ініціатива», Нідерланди

Олександр Шевченко, д-р.техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна   

Олена Грабовська, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна   

Олена Драган, д-р. екон. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна   

Ольга Рибак, канд. техн. наук, доц., Тернопільський національний технічний унівреситет імені Івана Пулюя, Україна

Паскаль Дюпьо, д-р, Університет Клод Бернард Ліон 1,  Франція

Семіх Отлес, д-р., проф, Університет Еге, Туреччина

Соня Амарей, д-р., проф, Університет «Штефан чел Маре», Сучава, Румунія

Стефан Стефанов, д-р., проф., Університет харчових технологій, Болгарія   

Тамара Березянко, д-р. екон. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Тетяна Пирог, д-р. біол. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна   

Томаш Бернат, д-р., проф., Щецинський університет, Польща

Юлія Дзязько, д-р. хім. наук, с.н.с., Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України

Юрій Білан, д-р., Щецинський університет, Польща

Олексій Губеня (відповідальний секретар), канд. техн. наук, доц., Національний університет харчових технологій, Україна.

 

Рецензія рукопису статті

Всі наукові статті, представлені для публікації в «Ukrainian Food Journal» проходять «Подвійне сліпе рецензування» (рецензент не знає автора статті, і, відповідно, автор не знає рецензента) принаймні двома вченими, призначених редакційною колегією: один є членом редколегії і один незалежний учений.

Зазвичай час рецензування складає 4-6 тижнів.

 

Ukrainian Food Journal включений до переліку наукових фахових видань України з технічних наук, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України  № 1609 від 21.11.2013)

Кожному номеру і статті присвоюється номер DOI (Crossref identifiers of articles)

Індексація журналу наукометричними базами

Index Copernicus (2012)

EBSCO (2013)

Google Scholar (2013)

UlrichsWeb (2013)

Global Impact Factor (2014)

CABI full text (2014)

Online Library of University of Southern Denmark (2014)

Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (2014)

Universal Impact Factor (2014)

Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD) (2014)

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (2014)

Directory of Open Access Journals (DOAJ) (2015)

InfoBase Index (2015)

Chemical Abstracts Service Source Index (CASSI)  (2016)

 

Рейтинг журналу в базі «Index copernicus»

2014

2015

2016

66

67

88

 

Зі змістом журналу можна ознайомитися за посиланнями:

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22478/browse?type=title&submit_browse=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8

http://ufj.ho.ua