Журнал «Ukrainian Food Journal»

 

  Ukrainian Food Journal– міжнародне наукове періодичне видання для публікації результатів досліджень фахівців у галузі харчової науки, техніки та технології, хімії, економіки і управління.

    Перевага в публікації результатів досліджень надається студентам, аспірантам та молодим вченим.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:

Анатолій Українець, д-р. тех. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

 

Члени редакційної колегії:

Адріана Бірке, д-р., проф., Університет «George Baritiu» Румунія

Віргінія Юрeнієнє, д-р., проф., Вільнюський університет, Литва

Валерій Мирончук, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Віталій Таран, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Володимир Ковбаса, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Галина Сімахіна, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Ірина Федулова, д-р. екон. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Любомир Хомічак, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Марк Шамцян, канд. техн. наук, доц., Санкт-Петербурзький державний технологічний інститут, Росія

Оксана Яременко, канд. техн. наук, Національний університет харчових технологій, Україна

Олександр Шевченко, д-р.техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Олена Грабовська, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Стефан Стефанов, д-р., проф., Університет харчових технологій, Болгарія

Тетяна Мостенська, д-р. екон. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Тетяна Пирог, д-р. біол. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Томаш Бернат, д-р., проф., Щецинський університет, Польща

 

Відповідальний секретар

Олексій Губеня, канд. техн. наук., доц., Національний університет харчових технологій, Україна

Зі змістом журналу можна ознайомитися за посиланнями http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22478/browse?type=title&submit_browse=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8

http://ufj.ho.ua/