Журнал «Наукові праці Національного університету харчових технологій»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

А. І. Українець, доктор технічних наук, професор - головний редактор;
       О. Ю. Шевченко, доктор технічних наук, професор - заступник головного редактора;
       А. П. Ладанюк, доктор технічних наук, професор;
       Ю. М. Пенчук, кандидат технічних наук - відповідальний секретар.

Інформація для авторів

Зі змістом журналу можна ознайомитися за посиланнями http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22481/browse?type=title&submit_browse=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8