Журнал «Харчова промисловість»

Журнал «Харчова промисловість» зареєстрований президією ВАК України (постанова № 1-05/6від 16.12.2009 р.) як наукове видання з технічних наук. Реєстаційне свідоцтво: серія KB№ 6890 від 23.01.03 р. Засновник і видавець: Національний університет харчових технологій.

Журнал є продовженням міжвідомчого тематичного збірника «Харчова промисловість», заснованого в 1965 р. Виходить два рази на рік.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

А І. Соколенко, доктор технічних наук, професор

С.В.Токарчук, кандидат технічних наук, доц.

Л.Ю. Арсеньєва, доктор технічних наук, професор

О.О. Серьогін, доктор технічних наук, професор

В.І. Ємцев, доктор економічних наук, професор

А.П. Ладанюк, доктор технічних наук, професор

В.С. Гуць, доктор технічних наук, професор

В.І. Оболкіна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Л.В. Пешук, доктор сільськогосподарських наук, професор

Т.П. Пирог, доктор біологічних наук, професор

О.В. Грабовська, доктор технічних наук, професор

В.Л. Прибильський, доктор технічних наук, професор

Г.О. Сімахіна, доктор технічних наук, професор

Т.Т. Носенко, доктор технічних наук, доцент

О.П. Сологуб, доктор економічних наук, професор

О.Ю. Шевченко, доктор технічних наук, професор

В.Г. Юрчак, доктор технічних наук, професор

В.Ф. Доценко, доктор технічних наук, професор

Зі змістом журналу можна ознайомитися за посиланнями: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22482