Збірник наукових праць _«НАУКОВІ НОТАТКИ»_Луцького національного технічного університету

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до публікації статті у фаховому Міжвузівському збірнику наукових праць _«НАУКОВІ НОТАТКИ»_Луцького національного технічного університету. Серія: Технічні науки

Прийом наукових статей до Міжвузівського збірника № 61/2018 триває ДО 24 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ.

Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію: Серія КВ №15901-4373ПР від 13.11.2009 р.

Включено до Переліку наукових фахових видань України наказ МОН України № 528 від 12.02.2015 року та в наукометричну базу РИНЦ.

До видання ПРИЙМАЮТЬСЯ СТАТТІ докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Вартість публікації становить 45 грн. за одну сторінку друкованого тексту.

Рахунок на оплату виставляється після підтвердження Редакційною колегією про прийняття статі до друку.

Авторам буде розіслана друкована версія збірника на поштові адреси, що вказані у довідці про автора, ДО 25 КВІТНЯ 2018 РОКУ.

Правила оформлення наукових статей

Авторська довідка