Відео-інструкція щодо реєстрації електронного кабінету та подання заяв - 2018

за матеріалами сайту ez.osvitavsim.org.ua
УВАГА! ВАЖЛИВО!
       -У випадках, визначених Умовами прийому, вступники подають заяви ТІЛЬКИ У ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ!
       -ЕЛЕКТРОННІ КАБІНЕТИ вступників, створені у 2016-2017 роках, ВИДАЛЕНІ. У 2018 році необхідно знов пройти РЕЄСТРАЦІЮ електронного кабінету.
       -СЕРЕДНІЙ БАЛ атестата обчислюється вступником САМОСТІЙНО за 12-бальною шкалою з округленням до ДЕСЯТИХ частин бала і розраховується як середнє арифметичне УСІХ зазначених в додатку до атестата ОЦІНОК (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються (для розрахунку середнього балу рекомендуємо скористатись калькулятором середнього балу )