Відділ міжнародних зв'язків

 

Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68

Корпус А, кімната 308; корпус Б, кімната 408
Телефон (044)287-93-83
Тел/факс (044)234-73-54
Сайт відділу: http://nuft.in.ua/ua/
e-mail: inbox@nuft.in.ua

 

Начальник відділу

Воловик Ірина Михайлівна

Телефон (044)287-93-83; (044)287-96-40
Тел/факс (044)234-73-54

вн.тел. 93-83; 96-40

e-mail: volovik@nuft.edu.ua

 

 Сектор міжнародних асоціацій
Мандрова Наталія Сергіївна

Телефон (044)287-93-83
Тел/факс (044)234-73-54

вн.тел. 93-83

e-mail: volovik@nuft.edu.ua

 

Сектор академічної мобільності
 доцент Москаленко Вікторія Олександрівна

Телефон (044)287-93-83
Тел/факс (044)234-73-54

вн.тел. 93-83

e-mail: viktoriia.moskalenko@gmail.com

 

 Сектор міжнародних науково-освітніх проектів
доцент Губеня Олексій Олександрович

Телефон (044)287-93-83
Тел/факс (044)234-73-54

вн.тел. 93-83

e-mail: gubena@meta.ua

 

Сектор з надання візової підтримки

Кукол Юлія Сергіївна

Шибакіна Оксана Сергіївна

Телефон (044)287-96-93
Тел/факс (044)289-02-12

вн.тел. 96-93

e-mail: nuft.edu@ukr.net

 

Сектор з міжнародної профорієнтаційної роботи

Кукол Юлія Сергіївна

Телефон (044)287-96-93
Тел/факс (044)289-02-12

вн.тел. 96-93

e-mail: nuft.edu@ukr.net

 

Сектор підготовки до вступу у вищі навчальні заклади іноземних громадян

Шибакіна Оксана Сергіївна

Телефон (044)287-96-93
Тел/факс (044)289-02-12

вн.тел. 96-93

e-mail: nuft.edu@ukr.net

 

Наказом НУХТ №131 від 25.10.2017 р. було с т в о р е н о відділ міжнародних зв’язків (далі Відділ), а наказом НУХТ №5 від 26.01.2018 р. з 1.02.2018 р. до складу Відділу введено сектор підготовки до вступу у вищі навчальні заклади іноземних громадян.

 

Основними завданнями Відділу є:

 • інформаційне та комунікаційне забезпечення діяльності ректорату при формуванні перспективних планів міжнародної роботи університету;
 • безпосередня реалізація планів шляхом забезпечення широкого представництва університету у світових та європейських професійних, наукових та університетських асоціаціях, спілках тощо;
 • забезпечення активної співпраці університету у науково-освітній програмі ISEKI-Food Association;
 • організація та забезпечення діяльності асоціацій IUFoST, EFFoST, EHEDG, GHI, IAU, IFA, BSUN за участю університету;
 • забезпечення участі учених університету у співпраці з європейськими структурами з якості навчання шляхом співпраці та формування загальноєвропейських кваліфікованих рамкових вимог до випускників ВНЗ рівнів «Бакалавр», «Магістр» та надання даних щодо гармонізації програм навчальних курсів що викладаються в НУХТ;
 • забезпечення української версії європейського інформаційного ресурсу з харчової тематики проекту FOOD INFO;
 • розвивати діяльність української регіональної групи EHEDG, залучати нових членів, розширювати зв’язки з європейською групою EHEDG та створити передумови для розгортання сертифікаційної лабораторії під егідою EHEDG для гігієнічного аудиту харчового обладнання та виробництв; розгортання та активізація робіт з перекладу та адаптації нормативів з харчової безпеки, гігієнічного інжинірингу, публікація та розповсюдження їх серед зацікавлених установ;
 • підготовка та проведення міжнародних конференцій НУХТ;
 • сприяння участі учених НУХТ у міжнародних та європейських конференціях;
 • поточне і перспективне планування, координація та контроль здійснення міжнародної діяльності в університеті;
 • збір, вивчення та узагальнення нових нормативно-правових актів, що стосуються організації міжнародної діяльності вузу і навчання іноземних громадян, розміщення інформації на стендах і на сайті університету;
 • координація діяльності підрозділів Університету зі складання і оновлення міжнародних договорів і угод з метою більш ефективного використання спільних проектів і програм, їх контроль дотримання договірних відносин;
 •  статистична обробка та облік міжнародних договорів, угод, що підписані від імені НУХТ,  їх зберігання та контроль терміна виконання;
 • підготовка документів і ведення переписки з установами та організаціями в межах компетенції відділу, а також в системі листування напряму міжнародної інтеграції та освітніх програм (в тому числі на іноземних мовах);
 • аналіз пропозицій та формування наказів про затвердження складів делегацій, що направляються у закордонні відрядження;
 • підготовка та проведення міжнародних наукових та освітніх форумів (конгресів, конференцій, семінарів тощо);
 • збір, аналіз і документування інформації про особисту участь у міжнародних форумах (в тому числі про участь в міжнародних конференціях і публікаціях) студентів, аспірантів і співробітників вишу;
 • надання разом з іншими підрозділами університету послуг, пов’язаних із підготовкою іноземних громадян за акредитованими напрямами, спеціальностями та підготовкою іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України;
 • налагодження співпраці щодо реалізації програм «Два дипломи», «Подвійні дипломи»;
 • підтримка стосунків з зарубіжними партнерами у галузі спільних програм обміну та програм закордонного стажування для викладачів та студентів Університету;
 • надання інформації та консультативної підтримки науково педагогічному складу та студентам щодо можливостей участі у проходженні закордонного стажування, практики та участі у міжнародних проектах, програмах тощо;
 • запрошення до університету висококваліфікованих зарубіжних фахівців для читання лекцій, проведення консультацій, спільних наукових досліджень, надання методичної допомоги в удосконаленні структури і системи освіти;
 • оформлення та облік запрошень зарубіжним фахівцям, організація прийомів іноземних делегацій, що прибувають до університету на рівні ректорату, підготовка програм перебування в Університеті;
 • підготовка необхідної звітності по своїй діяльності;
 • забезпечення широкого висвітлення міжнародної діяльності на сайтах Університету Відділу, регулярне розміщення оперативної інформації про всі аспекти міжнародної діяльності університету та технічна підтримка сайту Відділу, створення інтерактивної сторінки для іноземних студентів.