Вартість навчання - 2018

Інформація буде оприлюднюватися по мірі її надходження

архів
вартість-2017

 

для здобуття ступеня бакалавра
за формами навчання (для громадян України)

 

 

для отримання освітнього ступеня  магістра
за формами навчання (для громадян України)


 

для вступників до філій НУХТ
на заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра

 

 

для здобуття ступеня бакалавра за формами навчання
(для іноземців, а також осіб без громадянства)

 

 

для отримання освітнього ступеня магістра за формами навчання
(для іноземців, а також осіб без громадянства)

 

 

Вартість навчання у аспірантурі та докторантурі