Вартість навчання - 2017

Інформація буде оприлюднюватися по мірі її надходження

              архів 

для здобуття ступеня бакалавра
за денною формою навчання (для громадян України)

 

для здобуття ступеня бакалавра
за заочною формою навчання (для громадян України)

 

для отримання освітнього ступеня  магістра
за денною формою навчання (для громадян України)

 

для отримання освітнього ступеня  магістра
за заочною формою навчання (для громадян України)

 

для вступників до філій НУХТ
на заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра

 

 

для здобуття ступеня бакалавра за формами навчання
(для іноземців, а також осіб без громадянства)

 

 

для отримання освітнього ступеня магістра за формами навчання
(для іноземців, а також осіб без громадянства)

 

Вартість навчання у аспірантурі та докторантурі