Творчий залік-2018

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України №409 від 23.04.2018 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів та рішення Вченої ради НУХТ від 21 червня 2018р (протокол №12) Правилами прийому  при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 061 Журналістика (освітня програма «Реклама та зв'язки з громадськістю») творчий залік виключений з переліку обов’язкових вступних випробувань в університеті.