Товарознавство та експертиза в митній справі (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
07 «
Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 076 «
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
та професійним спрямуванням «
Товарознавство та експертиза в митній справі»

Форма навчання – денна, заочна

Термін навчання – 1,5 року

Навчання за спеціалізацією «Товарознавство та експертиза в митній справі» забезпечує набуття знань з товарознавства, експертизи товарів, митної справи, що дає змогу випускникам здійснювати митний контроль за переміщенням сировини, товарів, валюти, культурних цінностей, транспортних засобів через кордон, організовувати експортно-імпортні операції, проводити ідентифікаційну та товарознавчу експертизу, удосконалювати митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Студенти отримують спеціальні вміння та знання інноваційного характеру, достатні для продукування нових знань і виконання професійних завдань на первинних посадах у сфері митного контролю, товарознавчої, експертної, наукової діяльності, прийнятті оперативних рішень, оперативному управлінні первинними підрозділами; здійснення діяльності за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень.

Набуті знання та навички допомагають магістрам з товарознавства та експертизи в митній справі виконувати типові завдання діяльності, які спрямовані на ідентифікацію товарів; аналіз асортименту; здійснення митного контролю за товарами, що переміщуються через митний кордон України; документальне оформлення вантажів; забезпечення ефективності технології митного контролю; збір, обробку та аналіз інформації про чинники зовнішнього і внутрішнього середовища митного органу; формування інформаційного середовища; проведення експертизи товарів і тари; моніторинг роботи митного органу; застосування технічних засобів контролю.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Товарознавство та експертиза в митній справі» дозволяє випускникам отримати знання та вміння:

 • визначати ознаки, що можуть бути використані як ідентифікаційні та застосовувати найбільш продуктивний метод ідентифікації товарів
 • застосовувати способи і методи виявлення фальсифікації продовольчих та непродовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва.
 • здійснювати митний контроль за товарами, що переміщуються через митний кордон України
 • здійснювати прогнозування ринкових ситуацій, організацію та проведення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів з погляду  мінімізації ризиків  та забезпечення  митної безпеки України.
 • визначати систему вартості імпортованих товарів та вміти заповнити декларації митної вартості.
 •  формувати митну вартість залежно від умов поставки товару.
 • нараховувати мито адвалерне, специфічне та комбіноване.
 • оптимізувати процедуру експертизи та технологію   проведення   митного   контролю   під   час перевезення товарів різними видами транспорту.
 • використовувати технічні засоби митного контролю,методи боротьби із контрабандою та порушенням митних правил
 • застосувати правові норми, засоби, методи, форми і тактичні прийоми в типових ситуаціях, що виникають  при фактах порушення митних правил або контрабанди.
 •  самостійно виконувати спеціальні заходи з виявлення і припинення контрабанди та порушення митних правил.  
 • використовувати програмне забезпечення, що запроваджено в митних органах  при здійсненні митного контролю та митного оформлення.
 • здатність та уміння розроблення прогнозів та проектів нормативно-правових актів.

Випускник готується для роботи в системі Фіскальної служби України, митницях фіскальної служби та інших структурних підрозділах, що здійснюють митне оформлення зовнішньо економічних операцій та контроль за переміщенням товарів та інших предметів через митний кордон України з використанням у діяльності технічних засобів митного контролю, а також для роботи в митних лабораторіях, господарських організаціях і може обіймати посади головного експерта, товарознавця, митного інспектора, начальника митного поста, начальника лабораторії з контролю виробництва, професіонала зі стандартизації, сертифікації та якості, викладача профільних дисциплін.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell