Товарознавство і торговельне підприємництво (бакалавр)

Підготовка фахівців у галузі знань
07 «
Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю 076 «
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
та професійним спрямуванням «
Товарознавство і торговельне підприємництво»

Товарознавство системно вивчає властивості та показники якості продовольчих і непродовольчих товарів, методологічні засади формування їх споживних властивостей, управління якістю товарів протягом їх життєвого циклу, способи та методи оцінки їх якості, прогнозування збереженості та гарантії безпеки використання товарів з метою задоволення потреб суспільства.

 Спеціалісти з даної спеціалізації можуть всебічно оцінити якість товарів та послуг, організувати торгівельну справу. В сучасних ринкових умовах роботодавець потребує універсальних спеціалістів, що враховано набором дисциплін навчального плану.

 Підготовка фахівців за спеціалізацією «Товарознавство і торговельне підприємництво» дозволяє випускникам отримати такі знання та уміння:

– ідентифікувати товар за класифікаційними ознаками;

– проводити комплексну оцінку якості окремих груп товарів;

– визначати оптимальні методи продажу товарів, а саме ефективні варіанти розміщення торгівельного обладнання, упорядкування купівельних потоків та раціональне зберігання товарів;

– реалізувати товарознавчо-комерційних завдання щодо асортименту і якості товарів за рахунок здійснення переважно адміністраторських, операторських і частково евристичних процедур праці;

– приймати оперативні рішення в межах своєї компетенції щодо збереження якості товарів у процесі товаропросування;

– оперативно управляти первинними, а також самостійними організаціями, які переважно  не мають апарату управління;

– розв’язувати практичні завдання із забезпечення якісними товарами та послугами населення України.

Особливістю підготовки фахівця із товарознавства є те, що отримані знання і вміння можуть бути використані в багатьох галузях.

Випускники працюють:

– на підприємствах торгівлі;

– в митних, контрольно-виробничих та контрольно-аналітичних лабораторіях,

– на підприємствах харчової промисловості,

на посадах:

 – інженер із стандартизації ;

– керівник малого підприємства (складського);

– фахівець з методів розширення ринків збуту;

– інспектор з якості надання послуг;

– інспектор-товарознавець;

– торгівельний агент.

 Для вступу на спеціалізацію «Товарознавство та торговельне підприємництво» майбутнім випускникам шкіл необхідно звернути увагу на такі дисципліни: українська мова, математика, іноземна мова, історія України, географія.

Більше інформації про спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація «Товарознавство і торговельне підприємництво»

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell