Товарознавство і комерційна діяльність (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
07 «
Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 076 «
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
та професійним спрямуванням «
Товарознавство і комерційна діяльність»

Форма навчання – денна, заочна

Термін навчання – 1,5 року

Особливістю сьогодення є велике різноманіття товарів та послуг, які пропонуються сучасному споживачеві. Розуміння значення торгівлі, яка є складовим елементом економіки, спонукає до підготовки висококваліфікаційних, обізнаних працівників, що можуть ефективно працювати у сфері торгівлі та торговельного підприємництва. Попит на фахівців спеціалізації «Товарознавство і комерційна діяльність» на ринку праці має стійку динаміку зростання, оскільки розвиток малого, середнього і великого торговельного бізнесу вимагає ґрунтовних техніко-технологічних, економічних, маркетингових та менеджерських знань і умінь.

 Студенти, які навчаються за спеціалізацією «Товарознавство та комерційна діяльність», отримують знання, необхідні для організації ефективної діяльності торговельних підприємств, функціонування логістичних комплексів, девелоперських, транспортних та аутсорсингових компаній.

Навчання передбачає опанування основ забезпечення переміщення та зберігання продукції і сировини для оптимізації витрат під час організації товароруху та визначення критеріїв формування товарного асортименту. Здобути ґрунтовні спеціальні вміння та знання інноваційного характеру, достатні для продукування нових знань і виконання професійних завдань на первинних посадах у сфері товарознавчої, комерційної, організаційно-управлінської діяльності, прийнятті оперативних рішень, оперативному управлінні первинними підрозділами; виконання науково - дослідних, педагогічних та управлінських функцій, пов’язаних із циклом існування об’єкта його діяльності; здійснення діяльності за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень.

Компетенція магістра з товарознавства і комерційної діяльності визначається високим потенціалом його освіти і підготовкою для планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі комерційної діяльності виробничих та посередницьких підприємств, у сфері послуг, в управлінні та науково-дослідних установах.

Підготовка фахівців для управління товарознавчо-комерційною діяльністю дозволяє випускникам отримати знання та вміння щодо асортименту, якості товарів, збереження якості в процесі товаропросування від виробника до споживача та забезпечення ефективної комерційної діяльності на ринку.

Фахівець із товарознавства і комерційної діяльності вміє:

 • застосовувати нормативну документацію, національні та міжнародні стандарти з виробництва, вимоги до якості та безпечності товарів;
 • управляти зберіганням та транспортуванням товарів згідно вимог нормативно-технічної документації;
 • виявляти та усувати причини дефектів харчових продуктів;
 • проводити експертизу різних груп товарів;
 • застосовувати інструменти маркетингу, досліджувати та підвищувати конкурентоспроможність товарів;
 • ефективно  визначати оптимальні ланцюги товароруху;
 • управляти процесами в торгівельному підприємстві;
 • формувати асортимент товарів виходячи з попиту та пропозиції;
 • розробляти вимоги щодо контролю критичних точок безпечності харчових продуктів в підприємстві;
 • читати та аналізувати маркування товарів;
 • розробляти і застосовувати принципи, методи і засоби управління якістю та асортиментом товарів у сфері обігу;
 • керувати складськими операціями;
 • розробляти нові продукти із заданими властивостями.

Посади, які він може займати:

 • комерційний директор,
 • економіст з комерційної діяльності,
 • товарознавець-організатор торгівлі,
 • менеджер і начальник відділу збуту
 • в підприємствах роздрібної та оптової торгівлі;
 • у виробничих підприємствах;
 • в установах з захисту прав споживачів;
 • в торгово-промислових палатах;
 • у науково-дослідних лабораторіях;
 • в організаціях з сертифікації та стандартизації товарів;
 • в торгівельних представництвах;
 • в проектних, науково-дослідних і навчальних інститутах;
 • в державних галузевих комітетах;
 • в підрозділах держадміністрації;
 • в аудиторських і консалтингових фірмах;
 • в товарних біржах;
 • в податковій інспекції.
mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell