Технологія аюрведичних харчових продуктів (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю
181 «Харчові технології»
та професійним спрямуванням
«
Технологія аюрведичних харчових продуктів»

Науково-технічний прогрес останніх десятиліть розширив можливості і модифікував техногенні загрози в усіх сферах життя, в тому числі у продовольчій галузі. Якщо початок ХХ століття на тлі тотальної залежності цієї галузі від природних умов характеризувався харчовим дефіцитом для більшості народів, то на початку ХХІ ст. виникли інші проблеми.

Доступність харчування для громадян є маркером економічного стану кожної країни, однак не менше значення має якість і структура харчового асортименту. Енергетично достатнє, проте незбалансоване і неякісне харчування в пострадянських країнах Європи є причиною соціально-економічної незахищеності населення що відображається в умовах і якості життя.  У той же час саме структура харчування є єдиним контрольованим чинником. Саме тому в останні роки ХХ століття у високорозвинених країнах, передусім США і Західній Європі, бурхливо розвивається новий медичний напрям – функціональна медицина, або медицина антистаріння. На відміну від традиційної, спрямованої на лікування уже виявленої хвороби, метою медицини антистаріння є профілактика захворювань, збереження здоров’я, подовження тривалості життя і активного творчого довголіття.

Ці проблеми надзвичайно актуальні для населення України,  що викликає необхідність впровадження та використання ефективних методів і принципів оздоровлення нації, які ґрунтуються на застосуванні натуропатичних засобів, є доступними для всіх верств населення, дають можливість набути внутрішньої гармонії і гармонії з навколишнім світом.

Унікальне поєднання цих методів надає медицина Давньої Індії – Аюрведа. Її основні положення співзвучні з аналогами в давньокитайській, давньоперській і давньогрецькій медицині. Вчення Аюрведи прагне привести фізичний і духовний стан людини та її відчуття в гармонію з навколишнім світом.

Аюрведа стає все більш відомою і у Європі, і в Україні. Наприкінці минулого століття на сесії ВООЗ за великі заслуги в розвитку профілактичної медицини Аюрведу було визнано однією з найбільш перспективних систем для розвитку медичної науки в ХХІ столітті. У той же час, основною проблемою, що гальмує розвиток Аюрведи в Україні, є відсутність кваліфікованих фахівців як у галузі автентичної аюрведичної медицини, так і в сфері виробництва харчових продуктів на аюрведичних принципах.

Національний університет харчових технологій першим в Україні високо оцінив сучасні пріоритети у розвитку технологій аюрведичних харчових продуктів, де в 2016 році рішенням Вченої ради відкрито спеціалізацію «Технологія аюрведичних харчових продуктів» для підготовки технологів із виробництва  продуктів для профілактики різних захворювань і поліпшення стан здоров’я людей.

Базовими засадами підготовки майбутніх фахівців із технології аюрведичних харчових продуктів мають стати досягнення сучасної фізіології та біохімії, які підтверджують справедливість та дієвість аюрведичних уявлень про механізми регуляції функцій організму людини засобами раціональної індивідуальної дієти і траволікування.

Спеціальні дисципліни в навчальних планах підготовки фахівців з технології аюрведичних харчових продуктів орієнтовані на творче використання принципів Аюрведи, її адаптацію до наших умов життя, клімату, систем харчування. Це допоможе відродити свої стародавні традиції і збудувати нову оздоровчу систему, в якій об’єднується давня мудрість індійського вчення із новітніми досягненнями науки і медицини.

 

Форма навчання – денна.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.

Термін навчання – 1,5 роки.

 

Спеціалізацію відкрито на базі випускової кафедри технології молока і молочних продуктів. Професійно орієнтовані дисципліни також будуть викладати провідні викладачі кафедри технології оздоровчих харчових продуктів і кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу.

Випускова кафедра приділяє велику увагу формуванню циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, які формують знання і вміння, необхідні випускникам для успішної виробничої діяльності.

Особливістю підготовки магістрів із технології аюрведичних харчових продуктів є те, що отримані знання і вміння можуть бути використані у багатьох галузях харчової промисловості, оскільки розробка і впровадження технологій аюрведичних харчових продуктів відбувається на основі традиційних харчових середовищ – зернових, молочних, олієжирових, безалкогольних напоїв тощо. Магістри з технології аюрведичних харчових продуктів можуть здійснювати професійну діяльність також у закладах готельно-ресторанної справи та санаторно-курортних закладах.

 

Професійно спрямовані дисципліни:

• Аюрведа: вступ до ведичних знань

• Основи аюрведичної системи оздоровлення людини

• Аюрведична фітотерапія

• Аюрведична кулінарія

• Біологічно-активні речовини у технології аюрведичних харчових продуктів

• Дослідницький практикум

• Технологія харчових продуктів у аюрведі

• Оптимізація технологічних процесів у виробництві аюрведичних харчових продуктів

 

Підготовку фахівців зі спеціальності «Технологія аюрведичних харчових продуктів» завершує захист кваліфікаційної магістерської роботи, яка демонструє ступінь оволодіння студентами нормативною програмою цього освітньо-кваліфікаційного рівня та служить критерієм визначення професійної зрілості випускника.