Технології харчування (Магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «магістр»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньою програмою «Технології харчування»

 

У професійній підготовці магістрів за спеціалізацією «Технології харчування» університет ставить за мету забезпечити якісно новий рівень підготовки на основі компетентного підходу; підготувати фахівців новітньої формації, здатних задовольнити потреби вітчизняного та іноземного споживача. Університет здійснює підготовку фахівців, які вивчають сучасні тенденції у ресторанному бізнесі; інноваційні технології ресторанної продукції; нові підходи до оформлення та подавання став; контроль якості кулінарних страв та виробів; організацію діяльності закладів ресторанного господарства; розроблення рекомендацій з раціонального харчування, які ґрунтуються на основі новітніх наукових досягнень та сучасних соціальних тенденцій.

Закріплення отриманих теоретичних знань та набуття практичних навичок передбачено під час проходження практики в умовах сучасних закладів ресторанного господарства м. Києва та України, у провідних мережах ресторанів “Козирна карта” та “Мировая карта”, ресторанах «Володимирська гірка», «Опанас», «Сундук», «Шинок», «il Molino».

Магістерська підготовка студентів за спеціалізацією «Технології харчування» базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної та педагогічної роботи, а також роботи в галузі ресторанного господарства.

Випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технології харчування» є кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції.

Студенти займаються науковою роботою, беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, олімпіадах, виставках, наукових форумах, присвячених розвитку ресторанного бізнесу, з публікацією наукових праць у фахових виданнях.

Підготовку магістрів за спеціалізацією «Технології харчування» завершує підготовка та захист дипломної магістерської роботи, яка присвячена розробленню нових технологій страв та кулінарних виробів з їх подальшою апробацією в умовах закладів ресторанного господарства.

Об’єктами діяльності випускників є удосконалення існуючих та розроблення нових технологій для закладів ресторанного господарства; інноваційні підходи до конструювання оздоровчих, лікувально-профілактичних, функціональних ресторанних страв та новітні способи кулінарного обробляння; підвищення культури організації споживання, обслуговування та сервісу; організація технологічного процесу на виробництві, забезпечення його ефективності, належного рівня якості продукції; проектування нових та реконструювання діючих закладів ресторанного господарства; розроблення нормативної документації.

Наші випускники можуть займати посади: керівник ресторану (закладу ресторанного господарства), ресторатор, завідувач виробництва або виробничого цеху закладу ресторанного господарства, завідувач технологічної харчової лабораторії, головний технолог, технолог закладу ресторанного господарства, шеф-кухар, су-шеф, бренд-шеф, менеджер закладу ресторанного господарства, дегустатор харчової продукції, спеціаліст зі створення і впровадження страв авторської кухні, консультант з якості та безпеки ресторанної продукції, організатор ресторанної діяльності, науковий співробітник, викладач закладу вищої освіти.