Технології харчування (Бакалавр)

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та професійним спрямуванням «Технології харчування»

 

Університет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Харчові технології» освітнього ступеня «бакалавр». Випускники технікумів і коледжів, які навчалися за спорідненими спеціальностями, можуть продовжити навчання в університеті за скороченим терміном навчання.

Випусковою для спеціальності «Харчові технології» є кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу. Навчальний процес забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив, 90 % якого мають наукові ступені і вчені звання.

Практичний досвід студенти набувають у сучасних, інноваційно обладнаних навчальних аудиторіях:

у лабораторії-ресторані удосконалюють майстерність з організації обслуговування та надання бездоганного сервісу;

у технологічних лабораторіях і лабораторії теоретичних основ продукції ресторанного господарства досліджують якість сировини та готових страв;

у науково-дослідній міні-броварні, аналогічної якій не має жодний з вищих навчальних закладів України, опановують фахові секрети виробництва пива і безалкогольних напоїв, як за класичними, так і новими авторськими рецептурами.

Комп’ютерні класи оснащені технікою останнього покоління з сучасним програмним забезпеченням для управління ресторанним бізнесом.

За спеціальністю «Харчові технології» студенти ґрунтовно опановують методи удосконалення існуючих та розроблення нових технологій для закладів ресторанного господарства, новітні способи кулінарного оброблення харчових продуктів та інноваційні підходи до конструювання страв і напоїв, підвищення культури обслуговування та сервісу, наукове обґрунтування та складання харчових раціонів, організацію ефективного технологічного процесу на виробництві із забезпеченням безпеки та якості продукції і послуг, розроблення нормативної і технічної документації.

Навчальним планом передбачено практичну підготовку в умовах найсучасніших підприємств готельно-ресторанного господарства, зокрема у м. Києві: «InterContinental», «Premier Palace Hotel», «Hyatt Regency», «President Hotel», «Radisson Blu Hotel», «Дніпро», «Братислава», «Київ», «Турист», мережі ресторанів «Козирна карта» та «Мирова карта».

Студенти беруть участь у програмах студентських обмінів, міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, олімпіадах, виставках, майстер-класах, наукових форумах, присвячених розвитку ресторанного бізнесу.

Наші випускники можуть займати посади: керівник ресторану (закладу ресторанного господарства), ресторатор, завідувач виробництва або виробничого цеху закладу ресторанного господарства, завідувач технологічної харчової лабораторії, головний технолог, технолог закладу ресторанного господарства, шеф-кухар, су-шеф, бренд-шеф, менеджер закладу ресторанного господарства, дегустатор харчової продукції, спеціаліст зі створення і впровадження страв авторської кухні, консультант з якості та безпеки ресторанної продукції, організатор ресторанної діяльності.