Самоврядування

 

 

 

 

Голова студентської ради університету

Ярош Наталія

ННІ ХТ ОП-1-6М

Nataliia_Yarosh@i.ua

 

 

Цiкавим i змiстовним є життя студентiв унiверситету. Глибокi знання, набутi на лекцiях i практичних заняттях, дають їм можливiсть брати участь в наукових конференцiях, конкурсах та олiмпiадах i досягати вагомих результатiв.

Сьогоднi в унiверситетi активно розвивається студентське самоврядування. Студенти самостiйно вирiшують багато соцiальних питань. Їхнiми силами пiдтримується порядок i дисциплiна на територiї студмiстечка i здiйснюється управлiння гуртожитками. Щорiчно студентськi будiвельнi загони ремонтують гуртожитки i навчальнi корпуси, облаштовують територiю унiверситету.

Самоврядування – суттєва ознака демократичного, громадянського суспільства, що знаходить втілення у гарантованому державою праві і реальній спроможності громадян шляхом об’єднання своїх зусиль самостійно і відповідально вирішувати питання власної життєдіяльності у межах визначених повноважень і наявних ресурсів.

Студентське самоврядування в НУХТ є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. Це самостійна громадська діяльність студентів, метою якої є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захист їх прав, створення належних умов для навчання, відпочинку, проживання у гуртожитках, залучення студентів до вирішення завдань, що стоять перед колективом університету, участь в управлінні ним, розкриття задатків і здібностей у молодих людей, формування у них навиків організаторської і виховної роботи в трудових колективах.

За вiдмiнне навчання i активну участь у громадському життi багато студентiв вiдзначенi iменними стипендiями, подяками ректора та iншими нагородами.

 

Голови студентської ради НУХТ:
1. Бондар Ігор Петрович (1999-2000);
2. Бойко Володимир Олександрович (2000-2002);
3. Позняковський Сергій Володимирович (2002-2003);
4. Ткачук Юрій Михайлович (2003-2006);
5. Богатирьов Василь Сергійович (2006-2008);
6. Демченко Валерій Андрійович (2008-2011);
7. Мартищенко Віталій Сергійович (2011-2013);
8. Лескович Марія Олексіївна (2013-2014);
9. Мирона Анна Сергіївна (2014-2015);
10. Чикезов Віталій (2015-2016).

 

Склад студентської ради  

Положення про студентське самоврядування

ПЛАН роботи студентської ради університету на 2017-2018 навчальний рік