Спеціальності кафедри біотехнології і мікробіології

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Після закінчення бакалаврату випускники обирають одну з трьох сучасних спеціалізацій для навчання в магістратурі: «Індустріальна біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія» та «Природоохоронні біотехнології».

Спеціалізація «Індустріальна біотехнологія» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців для промислових підприємств, науково-дослідних установ, контрольно-аналітичних  лабораторій, які займаються такими перспективними напрямками біотехнології, як створення пептидних та амінокислотних конструкцій, трансгенних мікроорганізмів, рослин і тварин, розробкою інженерних конструкцій, що сполучають хімічні речовини та біомолекули (біосенсори, біоелементи для кібернетики).

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія» орієнтована на забезпечення кваліфікованими кадрами переважно фармацевтичної промисловості. Наші випускники використовують досягнення біотехнології для створення фармацевтичних засобів останнього покоління: вакцин, іммуномодуляторів, вітамінних, ферментних, пробіотичних, антибіотичних та багатьох інших препаратів медичного призначення.

Спеціалізація «Природоохоронні біотехнології» спрямована на підготовку висококваліфікованих кадрів у галузі забезпечення гармонізації технологічного розвитку суспільства та підтримання сталості розвитку довкілля. Набуті знання дозволять випускникам цілеспрямовано регулювати та розробляти біометоди та біотехнології забезпечення захисту природних систем від техногенних впливів.

Нині ліцензований обсяг підготовки бакалаврів та магістрів є одним з найвищих в Україні. Фах біотехнолога без відриву від виробництва опановують студенти заочної форми навчання. Випускники коледжів та технікумів, які навчались за спорідненими спеціальностями, продовжують здобувати біотехнологічну освіту на кафедрі за скороченим терміном навчання.

Після магістратури випускники, які проявили хист до наукової роботи, мають можливість отримати ступінь доктора філософії (PhD). Кафедра однією з перших в Україні ліцензувала освітньо-науковий рівень (PhD) зі спеціальності 162 «Біотехнології та  біоінженерія».