Наші спеціальності-2018

(число – код спеціальності)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім.акад. І.С.Гулого

Бакалавр

Магістр

 • Спеціальність 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Прикладна механіка» – денна і заочна форми навчання
 • Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Інжиніринг харчових виробництв» – денна і заочна форми навчання
 • Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» – денна і заочна форми навчання
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання» – денна і заочна форми навчання
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітня програма «Енергетичний менеджмент» – денна форма навчання
 • Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», освітня програма «Холодильні техніка та технології» – денна і заочна форми навчання
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика», освітня програма «Енергетичний менеджмент та аудит» – денна форма навчання
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика», освітня програма «Теплоенергетика та енергоефективні технології» – денна і заочна форми навчання

Доктор філософії

 • Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

Доктор наук

 • Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Бакалавр

Магістр

Доктор філософії

 • Спеціальність 051 «Економіка»
 • Спеціальність 073 «Менеджмент»
 • Спеціальність 075 «Маркетинг»

Доктор наук

 • Спеціальність 051 «Економіка»
 • Спеціальність 073 «Менеджмент»
 • Спеціальність 075 «Маркетинг»

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Бакалавр

Магістр

Доктор філософії

 • Спеціальність 181 «Харчові технології»

Доктор наук

 • Спеціальність 181 «Харчові технології»

 

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Бакалавр

Магістр

Доктор філософії

 • Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Доктор наук

 • Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Бакалавр

Магістр

Доктор філософії

 • Спеціальність 102 «Хімія»
 • Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

 

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Бакалавр

Магістр