Наші спеціальності-2017

(число – код спеціальності)

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Бакалавр

Магістр

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Бакалавр

  • Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Харчові технології та інженерія» – денна і заочна/дистанційна форми навчання
  • Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» – денна форма навчання

Магістр

 

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Бакалавр

Магістр

 

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Бакалавр

Магістр

 

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Бакалавр

Магістр

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ І ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
(з 01.07.2017 - навчально-науковий інженерно-технічний інститут)

Бакалавр

Магістр

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ТА ПАКУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
(з 01.07.2017 - навчально-науковий інженерно-технічний інститут)

Бакалавр

Магістр