Наші спеціальності-2017

(число – код спеціальності)

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Бакалавр

Магістр

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Бакалавр

  • Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Харчові технології та інженерія» – денна і заочна форми навчання
  • Спеціальність 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» – денна форма навчання

Магістр

 

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Бакалавр

Магістр

 

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Бакалавр

Магістр

 

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Бакалавр

Магістр

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ І ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Бакалавр

Магістр

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ТА ПАКУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Бакалавр

  • Спеціальність 131 «Прикладна механіка», спеціалізації «Машини і технологія пакування» «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки» – денна форма навчання
  • Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації  «Обладнання харчових та біотехнологічних виробництв»,  «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» – денна і заочна форми навчання
  • Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія», спеціалізація «Розробка та виробництво упаковки» – денна форма навчання

Магістр