Спеціалізована вчена рада Д 26.058.06

 

У Національному університеті харчових технологій функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.058.06 ( Наказ МОН України № 747 від 13 липня 2015р.), якій надано право терміном на 2 роки проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів;

05.18.02 – Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур.

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів

I. Формула спеціальності

Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів - галузь науки і техніки, яка займається науковим обґрунтуванням, розробкою та удосконаленням технологій виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, вивченням закономірностей та ефективності функціонування технологічних процесів хлібопекарських, кондитерських і харчоконцентратних виробництв, забезпеченням оптимального використання сировинних, розширенням асортименту готових виробів та поліпшенням їх якості.

Об’єктами спеціальності є: технології, технологічні процеси виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів; властивості, якісний та кількісний склад сировини і готової продукції, обладнання та системи управління технологічними процесами та якістю продукції.

II. Напрямки досліджень

1. Наукове обґрунтування та розробка технологій і технологічних режимів виробництва і зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, що забезпечують енергоресурсозбереження, екологічну безпеку, підвищення технічного і технологічного рівня виробництва, зменшення втрат, збереження та покращення показників якості сировини і готової продукції.

2. Встановлення механізму і кінетичних закономірностей хімічних, фізичних та біохімічних явищ, які відбуваються при виробництві та зберіганні хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів.

3.   Наукове обгрунтування нових видів сировини, розробка нового асортименту і технологій виробництва хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів покращеної якості.

4. Дослідження закономірностей функціонування, моделювання та оптимізація технологічних процесів виробництва хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів.

5. Дослідження властивостей та якості сировини і хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, удосконалення оцінки їхньої харчової цінності.

6.  Розробка теоретичних і практичних основ перспективних методів і систем контролю якості і безпеки сировини, напівфабрикатів і готової продукції на різних етапах технології хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

технічні науки

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

05.18.02 – Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур

I. Формула спеціальності

Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур - галузь науки і техніки, яка займається науковим обґрунтуванням, розробкою та удосконаленням технологій первинної переробки, зберігання зерна, вивченням закономірностей та ефективності функціонування технологічних процесів заготівельних і зернопереробних виробництв, забезпеченням оптимального використання ресурсів зернової, бобової, олійної, круп’яної та комбікормової сировини, лубоволокнистих матеріалів, інших продуктів рослинництва, розширенням асортименту харчових і кормових продуктів та поліпшенням їх якості.

Об’єктами спеціальності є: технології, технологічні процеси первинної обробки, зберігання і переробки зернових, бобових, олійних, лубоволокнистих культур та інших продуктів рослинництва, виробництва круп’яних продуктів, кормових добавок і комбікормів; властивості, якісний та кількісний склад сировини та готової продукції, обладнання та системи управління технологічними процесами і якістю продукції.

II. Напрямки досліджень

7.   Наукове обґрунтування та розробка технологій і технологічних режимів приймання, первинної обробки і зберігання продовольчого, насіннєвого, кормового зерна, луб’яних культур, іншої продукції рослинництва та кормової сировини, що забезпечують енергоресурсозбереження, екологічну безпеку, підвищення технічного і технологічного рівня виробництва, зменшення втрат, збереження та покращення показників якості сировини і готової продукції.

8.  Наукове обґрунтування та розробка технологій і технологічних режимів переробки зерна, лубоволокнистої та іншої рослинної сировини, кормової сировини та виготовлення зернових, бобових, круп’яних продуктів, кормових добавок, преміксів і комбікормів, що забезпечують енергоресурсозбереження, екологічну безпеку, підвищення технічного і технологічного рівня виробництва, зменшення втрат,  і підвищення харчової, кормової та біологічної цінності готової продукції.

9.  Встановлення механізму і кінетичних закономірностей хімічних, фізичних та біохімічних явищ, які відбуваються при первинній обробці, та зберіганні зерна, лубоволокнистої та кормової сировини, виробництві зернових, бобових, круп’яних продуктів, кормових добавок, преміксів і комбікормів і використанні води та інших рідин при їх виробництві.

10.  Розробка нового асортименту і технологій виробництва харчових і кормових продуктів, виробів з лубоволокнистої та іншої рослинної сировини.

11.  Дослідження закономірностей функціонування, моделювання та оптимізація технологічних процесів зберігання і переробки зернових, бобових, олійних і луб’яних культур, виробництва круп’яних продуктів, кормових добавок, преміксів і комбікормів.

12.  Дослідження якості харчових і кормових продуктів, отриманих із зерна та іншої сировини, удосконалення оцінки їхньої харчової та кормової цінності.

13.  Розробка теоретичних і практичних основ перспективних методів і систем контролю якості і безпеки сировини, напівфабрикатів і готової продукції на різних етапах технології зернових, бобових, круп’яних продуктів, кормових добавок, преміксів і комбікормів, олійних і луб’яних культур.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

технічні науки

 

 

СКЛАД  РАДИ  Д 26.058.06

 

Ковбаса Володимир Миколайович,

д.т.н., професор, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Національного університету харчових технологій

Міністерства освіти і науки України,

спеціальність 05.18.01 – голова

 

 

 

Шаповаленко Олег Іванович,

д.т.н., професор, завідувач кафедри технології зберігання і переробки зерна

Національного університету харчових технологій

Міністерства освіти і науки України,

спеціальність 05.18.02 – заступник голови

 

 

 

Камбулова Юлія Вікторівна,

к.т.н., доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Національного університету харчових технологій

Міністерства освіти і науки України,

спеціальність 05.18.01– вчений секретар

 

 

д.т.н. Верещинський Олександр Павлович, генеральний директор ТОВ «ОЛИС», спеціальність 05.18.02.

д.т.н., професор Гапонюк Ігор Іванович, професор кафедри технології зберігання й переробки зерна Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.02;

д.т.н., професор Грабовська Олена В’ячеславівна, професор кафедри технології цукру і підготовки води Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.02;

д.т.н., професор Дмитрук Євген Адамович, професор кафедри технології зберігання і переробки зерна Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.02;

д.т.н., професор Дорохович Антонелла Миколаївна, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.01;

д.т.н., професор Доценко Віктор Федорович, декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.01;

д.т.н., професор Дробот Віра Іванівна, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.01;

д.т.н., професор Іоргачова Катерина Георгіївна, завідувач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів Одеської національної академії харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.01;

д.мед.н., професор Корзун Віталій Наумович, завідувач лабораторії спеціальних харчових продуктів Державної установи «Інститут гігієни та медичної екології Академії медичних наук України ім. О.М. Марзєєва», спеціальність 05.18.01;

д.т.н., професор Тіхосова Ганна Анатоліївна, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету, Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.02;

д.т.н., професор Шиян Петро Леонідович, професор, декан факультету бродильних, консервних і цукрових виробництв Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.02;

д.т.н., професор Юрчак Віра Гаврилівна, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.01.

Захисти 2011-2015рр....

Захисти 2017рр..