Спеціалізована вчена рада Д 26.058.02

 

   

У Національному університеті харчових технологій функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.058.02 (Наказ МОН України № 820 від 11 липня 2016 року), якій надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю:

05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

І. Формула спеціальності:
Галузь науки і техніки, яка займається розробленням теоретичних основ і раціональним апаратурним втіленням технологічних процесів, загальних для харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.

ІІ. Напрямки досліджень:

• Теоретичні основи технологічних процесів харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості (статика, кінетика, динаміка). Розроблення нових, удосконалення наявних процесів та обладнання для їх реалізації.
• Методи розрахунку процесів та обладнання, зокрема на базі системного та еволюційного підходів.
• Методи і пристрої для дослідження фізико-технологічних властивостей продуктів.
• Нові теоретичні й експериментальні методи дослідження процесів харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
• Фізичне й математичне моделювання процесів; обладнання харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв.
• Оптимізація технологічних процесів харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв, а також режимних і конструктивних параметрів обладнання.
• Розроблення актуальних наукових напрямків дослідження процесів харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (мембранні методи розділення, процеси екструзії, комбіновані або сполучені процеси, кріотехнологічні методи тощо).
• Інтенсифікація, поліпшення якості і збільшення виходу продукту, зменшення енерговитрат із використанням нових фізичних методів впливу на процеси харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв.
• Наукове обгрунтування й розроблення нових показників якості, реології і функціонування процесів харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв, специфічних засобів їх вимірювання та обчислення.
• Дослідження процесів і обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв як об'єктів автоматичного управління.
• Дослідження і впровадження нових екологічно безпечних, ресурсо- й енергоощадних процесів; обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
• Поліпшення технологічних і конструктивних параметрів (продуктивності, енергоємності, металоємності, віброакустичних, радіозавад тощо) обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
• Підвищення якості, сертифікаційних властивостей агрегатів, апаратів і обладнання харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.
• Дослідження, вдосконалення промислових і побутових апаратів для переробки та зберігання харчових продуктів.
• Технологічні основи створення автоматичних поточних ліній харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.
• Розроблення пристроїв, обладнання для пакування виробів харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.

 

СКЛАД РАДИ Д 26.058.02

 

1. Шевченко Олександр Юхимович,

д.т.н., професор, проректор з наукової роботи

Національного університету харчових технологій 

Міністерства освіти і науки України, 

спеціальність 05.18.12 –  голова ради

 

 

 

 

 

2. Зав`ялов Володимир Леонідович,

д.т.н., професор, завідувач кафедри процесів і апаратів харчових виробництв

Національного університету харчових технологій 

Міністерства освіти і науки України, 

спеціальність 05.18.12 –  заступник голови

 

 

 

 

 

3. Літвинчук Світлана Іванівна, 

к.т.н., доцент, доцент кафедри фізики

Національного університету харчових технологій 

Міністерства освіти і науки України, 

спеціальність 05.18.12 –  вчений секретар

 

 

 

1. Василенко Сергій Михайлович. д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12;

2. Гавва Олександр Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12;

3. Дячок Василь Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.18.12;

4. Литвиненко Олександр Анатолійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12;

5. Малежик Іван Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12;

6. Мирончук Валерій Григорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12;

7. Ободович Олександр Миколайович, д.т.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.18.12;

8. Прядко Микола Олексійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12;

9. Пушанко Микола Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12;

10. Серьогін Олександр Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12;

11. Стадник Ігор Ярославович, д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.18.12;

12. Сухенко Юрій Григорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування, спеціальність 05.18.12;

13. Сухенко Владислав Юрійович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування, спеціальність 05.18.12;

14. Українець Анатолій Іванович, д.т.н., професор, ректор, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12.

 

Захисти...