Служби та відділи

 

Юридичний відділ

Відділ кадрів

Відділ документального забезпечення

Архів

Музей
Навчально-методичне управління
Навчально-методичний відділ

Відділ оформлення та видачі документів про освіту

Відділ аналітичної звітності

Відділ практики

Відділ працевлаштування випускників

ВІдділ координації діяльності навчального комплексу

Відділ докторантури і аспірантури
Відділ наукової роботи студентів
Експлуатаційно-технічний відділ
       
Сектор державних закупівель і договірних відносин
Відділ матеріального та технічного постачання кафедр та структурних підрозділів
Планово-фінансовий відділ
Бухгалтерія
Відділ інтелектуальної власності
Відділ охорони праці і техніки безпеки
Відділ міжнародних зв'язків

Відділ рекламно-виставкової та інформаційної діяльності
Відділ майнових питань навчального комплексу
Відділ ліцензування та акредитації

Центри
Центр доуніверситетської освіти для громадян України та іноземних держав

        Сектор з надання візової підтримки
Центр метрології та стандартизації

        Сектор метрологічного нагляду і ремонту засобів вимірювання
        
Сектор стандартизації і норм контролю
Редакційно-видавничий центр
        
Редакційний сектор
        
Друкарсько-виробничий сектор
        
Сектор реалізації та маркетингової діяльності
        
Сектор комп'ютерного набору та макетування
Студентський центр патріотичного виховання та культурного розвитку
Центр інформаційних технологій

Відділ мережевих технологій та експлуатації інформаційних систем

Відділ технічного супроводу комп'ютерної техніки