Слово декана факультету ОФПД

Олег Олексійович Шеремет
декан факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності

   На нинішньому етапі становлення та розвитку нашої держави найважливішим питанням є підготовка ерудованих фахівців із високим рівнем знань, глибоким розумінням сучасних економічних процесів, високим професіоналізмом. Саме таких випускників за професіями фінанси, облік, маркетинг, реклама та зв’язки з громадськістю, управління персоналом готують в НУХТ.
    Наш факультет формує фахівців нової генерації, які мають фундаментальні знання, фахівців сучасного світового рівня, здатних до плідної самостійної творчої діяльності. Це відбувається завдяки високому рівню викладання, розвиненій матеріально-технічній базі, безперервній сучасній комп'ютерній підготовці, практичній підготовці на підприємствах та організаціях усіх сфер та ланок економіки, поглибленому вивченню іноземних мов протягом усіх п'яти років навчання.
    Нині будь-яка галузь, підприємство вимагають фахівців, які допоможуть максимізувати прибуток, удосконалити асортиментний ряд продукції підприємства, налагодити зв'язки з посередниками і споживачами, вийти на нові ринки. Фахівців такого рівня готують на кафедрі маркетингу нашого факультету. В умовах ринкової економіки одним із найважливіших елементів ефективного господарювання є маркетинг, який базується на знанні об'єктивних економічних законів. Фахівці з маркетингу здійснюють організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, в торгових організаціях, службах постачання і збуту, консалтингових і рекламних фірмах, вони планують маркетингову діяльність підприємства на внутрішньому та міжнародному ринках. Фахівці-маркетологи можуть надавати консультаційні послуги з організації маркетингових досліджень, розробки бізнес-планів, інноваційних проектів. Після завершення навчання випускники-маркетологи успішно вирішують комплекс завдань ринкових досліджень і прогнозів продажів, які забезпечують надійну основу для успішних ділових операцій підприємств і фірм маркетингової орієнтації. Засвоєний повний курс навчання дозволяє випускникам успішно працювати керівниками та маркетинг-директорами об'єктів ринкової економіки.
     Фахівець з управління персоналом та економіки праці може працювати в сферах менеджменту персоналу, планування ділової кар'єри, стратегії управління персоналом підприємства і соціального розвитку. Він знає і розуміє специфіку виробничої діяльності організації, визначає перспективи її розвитку, має якості лідера, здатність до постійного вдосконалення та активного саморозвитку. Менеджер з управління персоналом планує і здійснює підбір працівників, їх професійне навчання та розвиток, мотивацію діяльності та основні системи стимулювання, здійснює управління кар'єрою та оцінку роботи.
    Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського фінансового та управлінського обліку, зовнішнього і внутрішнього аудиту. Тому на ринку праці попит на фахівців з обліку і оподаткування завжди високий. Вони можуть працювати головними бухгалтерами, провідними бухгалтерами та фінансовими менеджерами, на керівних посадах відділів обліку та звітності в міністерствах і відомствах, науковими співробітниками. Маючи певний стаж роботи за обраною спеціальністю, фахівці з обліку і аудиту можуть займатися аудиторською діяльністю. Універсальність підготовки дозволяє випускникам за фахом «облік і оподаткування» швидко адаптуватися до сучасних вимог на ринку праці і влаштовуватися на високооплачувані посади.
    Спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук і здатний кваліфіковано приймати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств різних форм власності, формувати фінансові стратегії розвитку підприємств на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур у різних сферах діяльності. Фінансист може займати посади фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних і недержавних організаціях та установах.

Реклама і зв’язки з громадськістю – це одна з найцікавіших і найзатребуваніших сучасним ринком праці професій. Ця спеціальність поєднує в собі творчу й  економічну складові, відповідає сучасним світовим кваліфікаційним стандартам та інноваційним тенденціям розвитку ринку праці, користується незмінним зростаючим попитом серед роботодавців. У налагодженні ефективних доброзичливих двосторонніх зв'язків з громадськістю зацікавлені державні структури, які потребують підтримки та довіри суспільства; приватні компанії, що прагнуть до підвищення конкурентоспроможності вироблених товарів і послуг; окремі особистості і суспільні групи, які прагнуть поліпшити свій імідж і мріють заручитися підтримкою ЗМІ. Фахівці, які уміють створити і забезпечити ефективну роботу систем громадських зв'язків – незамінні у  сучасному світі бізнесу і політики. Серед професій, які згодом можуть опанувати студенти, що навчаються за напрямом «Реклама і зв'язки з громадськістю», можна виділити такі основні: креативний директор; фахівець по роботі із засобами масової інформації; менеджер зі зв'язків з громадськістю; рекламний агент; копірайтер; спічрайтер та прес-секретар керівників громадських, політичних та державних установ; керівник і фахівець підрозділів зв'язків із громадськістю органів влади всіх рівнів; PR-консультант в рекламних та консалтингових агентствах; іміджмейкер у сферах політики та шоу-бізнесу; журналіст у ЗМІ; фахівець з внутрішньокорпоративних і інших соціальних комунікацій.
     У складі факультету функціонують п’ятьь кафедр: обліку і аудиту; маркетингу; фінансів, управління персоналом та економіки праці, ділової іноземної мови та міжнародної комунікації.
    Якісній підготовці майбутніх керівників також сприяє проходження студентами практики на підприємствах усіх галузей харчової промисловості, в комерційних банках і страхових компаніях, організаціях фінансового ринку, торговельних організаціях, рекламних і кадрових агенціях та державних установах з їх подальшим працевлаштуванням.
    На факультеті здійснюється підготовка за денною та заочною формами навчання. Усі бажаючі можуть отримати другу вищу освіту за спеціальностями факультету. Випускники коледжів і технікумів будуть здобувати освіту за скороченими термінами підготовки за денною або заочною формою навчання.
    Активно працюють студентська рада і студентська профспілкова організація факультету. Свої творчі здібності всі бажаючі можуть розкрити в факультетських танцювальних колективах, вокальному гуртку, команді КВК «Ексклюзив», інтелектуали запрошуються в факультетську збірну з брейн-рингу, а спортсмени – до збірних з волейболу, футболу, баскетболу, настільного тенісу, легкої атлетики, танцювальної аеробіки, гирьового спорту. Феєричні фестивалі «День факультету ОФПД» – справжнє свято для всього університету.
    Шановні абітурієнти! Ми переконані, що завдяки вам продовжимо славні традиції факультету, а навчання зробимо ще більш цікавим і змістовним. Бажаю вам успіху в проходженні вступних випробувань, навчанні в університеті та формуванні себе духовно і фізично у студентському колективі, щоб впевнено і сміливо крокувати у майбутнє!