Сайти Національного університету харчових технологій

Навчально-науковий інститут економіки і управління
Навчально-науковий інститут харчових технологій 

ФАКУЛЬТЕТИ

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Факультет біотехнології та екологічного контролю

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Факультет енергетики і енергоменеджменту

Факультет інженерної механіки та пакувальної техніки

 

КАФЕДРИ

 

Кафедра автоматизації процесів управління

Кафедра безпеки життєдіяльності

Кафедра біотехнології і мікробіології

Кафедра хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії

Кафедра біотехнологіїї продуктів бродіння і виноробства

Кафедра вищої математики імені проф. Можара В.І.

Кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Кафедра експертизи харчових продуктів

Кафедра інформаційних систем

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Кафедра інтегрованих автоматизованих систем управління

Кафедра машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання

Кафедра менеджменту та адміністрування

Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Кафедра технології консервування

Кафедра технічної механіки і пакувальної техніки

Кафедра технології цукру і підготовки води

Кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

Кафедра технології зберігання і переробки зерна

Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Кафедра туристичного та готельного бізнесу

Кафедра фізичного виховання

 

КОЛЕДЖІ 

Вінницький коледж (ВК НУХТ)

Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості (К-ПКХП НУХТ)

Коледж ресторанного господарства (КРГ НУХТ)

Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості (ЛДКХПП НУХТ)

Свалявський технічний коледж (СТК НУХТ)

Волинський коледж  (ВК НУХТ)

Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму (І-ФКРСТ НУХТ)

Полтавський коледж харчових технологій (ПКХТ НУХТ)

Львівський коледж м'ясної та молочної промисловості (ЛКММП НУХТ)

Смілянський коледж харчових технологій (СКХТ НУХТ)

Сумський коледж харчової промисловості (СКХП НУХТ)

ІНСТИТУТИ

Інститут післядипломної освіти (Київ)

Інститут післядипломної освіти (Одеса)

ФІЛІЇ НУХТ

Кам’янець-Подільська філія Національного університету харчових технологій

Львівська філія Національного університету харчових технологій

Полтавська філія Національного університету харчових технологій

Філія Національного університету харчових технологій у м. Львові 

Свалявська філія Національного університету харчових технологій 

Смілянська філія Національного університету харчових технологій

Сумська філія Національного університету харчових технологій

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Бібліотека

Відділ дистанційного навчання 

Центр доуніверситетської освіти для громадян України та іноземних держав 

Редакційно-видавничий центр

АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВИННОМУ ТА ГАСТРОНОМІЧНОМУ ТУРИЗМУ