Програми вступних випробувань (студентам)

На цій сторінці за кодом і назвою спеціальності розміщено програми вступних випробувань для студентів НУХТ, які не менше одного року навчаються в НУХТ і бажають одночасно опанувати іншу спеціальність освітнього ступеня бакалавра за іншою формою навчання.

051 Економіка

056 Міжнародні економічні відносини

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 Енергетичне машинобудування

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

161 Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

181 Харчові технології

186 Видавництво та поліграфія

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм