Про Сільський коефіцієнт - 2018

Міністерство освіти і науки надає роз’яснення щодо підтвердження вступниками права користування сільським коефіцієнтом. Відповідно до абзацу третього підпункту 4 пункту 6 розділу І Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році (далі - Умови прийому ), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265, конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до цих Умов та Правил прийому.

Відповідно до абзацу дев’ятого підпункту 1 пункту 8 розділу VII Умов прийому остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток.

Абзацом дванадцятим цього пункту передбачено, що СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»), та 1,00 в інших випадках.

Документом, який підтверджує право вступника на користування сільським коефіцієнтом, є Довідка про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13  Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р.- № 207 . При цьому у разі, якщо визначений у довідці термін реєстрації (який використовує інформацію з  реєстру) становить менше двох років, але термін фактичної реєстрації більший двох років, то для прийняття рішення щодо надання вступнику права на використання сільського коефіцієнту, Приймальними комісіями можуть врахоауватися інші документи, що підтверджують реєстрацію вступника в селі (наприклад, витяг з будинкової (домової) книги, довідка з обласного відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Державної міграційної служби України з інформацією із картки реєстрації місця проживання одного з батьків (у разі зазначення в цій картці відомостей про дитину та надання копії свідоцтва про народження) тощо).

Зазначені документи можуть подаватися вступниками протягом встановленого терміну прийому заяв особисто або завантажуватиь до нелектронного кабінету вступника до моменту подання першої заяви. При цьому звертаємо увагу на те, що Довідка про реєстрацію місця проживання особи та інші документи мають бути завантажені до електронного кабінету одним файлом.

Відповідно до п.3 значених Правил реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) (далі - орган реєстрації) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

У разі створення електронного кабінету вступника, перевірка статусу школи та року випуску здійснюється автоматично на підставі інформації про наявний документ про повну загальну середню освіту. Можливість завантажити в ЄДЕБО Довідку про реєстрацію місця проживання особи надається лише тим вступникам, у яких буде підтверджено статус школи та рік випуску. Після отримання такої довідки вступник сканує її і завантажує у свій електронний кабінет.

Уповноважені особи приймальних комісій закладів вищої освіти, до яких такий вступник подав документи на участь у конкурсному відборі, перевіряють право вступника стосовно можливості скористатись сільським коефіцієнтом шляхом проставлення відповідної відмітки в Єдиній державній електронній базі з питань освіти на підставі перевірки Довідки про реєстрацію (у разі наявності електронного кабінету) або перевірки статусу школи, року випуску та Довідки про реєстрацію (у разі відсутності електронного кабінету).