Положення про поселення та проживання у студентських гуртожитках

 

1 Загальні положення

Це Положення є основним нормативним документом, який регламентує поселення, проживання і виселення іногородніх студентів, аспірантів, докторантів та сімей студентів, аспірантів, докторантів університету денної форми навчання, а також, як виняток, співробітників університету і вводиться з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня корпоративної культури проживання у студентських гуртожитках Національного університету харчових технологій (далі - НУХТ).

До складу Ради з поселення НУХТ входять:

 •  Проректор, відповідальний за даний напрям роботи (Голова Ради);
 •  голови комісій з поселення факультетів та підрозділів НУХТ;
 •  голова профкому студентів НУХТ;
 •  голова Ради студентського самоврядування НУХТ.

Рада з поселення НУХТ:

 •  розподіляє ліжко-місця між факультетами і структурними підрозділами НУХТ;
 •  ухвалює рішення про поселення студентів;
 •  ухвалює рішення про поселення аспірантів і докторантів;
 •  ухвалює рішення про поселення співробітників НУХТ.

До складу комісії з поселення факультетів входять:

 •  декан факультету (голова комісії);
 •  заступник декана факультету з виховної роботи;
 •  голова ради студентського самоврядування факультету;
 •  голова студентської ради гуртожитку;
 •  голова профспілкового бюро факультету.

Комісія з поселення факультету:

 •  до 1 червня ініціює збори мешканців гуртожитку;
 •  формує рейтингові списки студентів старших курсів факультету для поселення;
 •  ухвалює подання до Ради з поселення НУХТ про відмову в поселенні студентів, які порушували Правила проживання в гуртожитку. З рішенням Ради комісія ознайомлює студента та його батьків або опікунів;
 •  затверджує розподіл студентів по кімнатам, відповідно до рішення Ради з поселення НУХТ;
 •  готує накази про поселення студентів факультету.

Поселення аспірантів та докторантів організовує відділ аспірантури НУХТ на місця, виділені Радою з поселення НУХТ.

Поселення студентів першого курсу (в тому числі тих, хто вступив до НУХТ у поточному році на скорочений термін навчання), аспірантів та докторантів здійснюється поза конкурсом, студентів 2-5 курсів – на конкурсних засадах згідно особистого рейтингу.

Особистий рейтинг визначається як середній бал успішності за два останніх семестри навчального року без врахування літніх практик, у випадках, коли термін проходження практики завершується і оцінка за практику отримана після закінчення семестрового контролю та з урахуванням активної участі студентів у громадському, культурному і спортивному житті університету і факультету.

Першочергово поселяються студенти, які мають пільгу згідно законодавчих актів та відповідної її реєстрації.

Студенти, які без поважних причин не з'явилися для поселення у визначений термін, втрачають право на проживання у гуртожитку.

Сім'ї студентів, аспірантів та докторантів поселяються рішенням Ради з поселення НУХТ за поданням комісій з поселення факультетів та відділу аспірантури і докторантури у закріплені за даними підрозділами кімнати.

Поселення в кімнати студентського гуртожитку проводиться згідно з встановленими санітарними нормами. За згодою органів студентського самоврядування факультету, профспілкового бюро факультету та особистих заяв студентів поселення в кімнати студентських гуртожитків проводиться виходячи з розрахунку: в кімнату площею 18м2 – не більше 5 осіб, в кімнату площею 12 м2 — не більше 3 осіб.

Угода на проживання оформляється на термін з 1 вересня до кінцевої дати навчання в поточному навчальному ропі відповідно до затвердженого графіку навчального процесу факультету. В окремих випадках допускається продовження терміну дії угоди на період канікул за письмовою заявою студента, аспіранта, докторанта.

Поселення до студентських гуртожитків співробітників університету, як виняток, здійснює Рада з поселення НУХТ на наступних засадах:

 •  поселення співробітників, відповідно до Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки №1044 від 13.11.2007 року, здійснюється лише на поточний навчальний рік при наявності заяви і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів;
 •  перевага при поселенні надається сім'ям, де чоловік і дружина є співробітниками університету.

Поселення студентів до студентського гуртожитку, не закріпленого за факультетом, може відбуватися виключно за умови наявності поважних причин, підтверджених відповідними документами, за згодою голови комісії з поселення факультету, в якому навчається студент, аспірант, докторант та голови комісії з поселення факультету, куди планується поселення.

Дирекція студмістечка НУХТ на підставі наказів про поселення та списків, що передає Приймальна комісія НУХТ, здійснює підготовку ордерів, угод, направлень на поселення і передає їх завідувачам гуртожитків.

Дирекції студмістечка категорично забороняється поселення студентів, аспірантів, докторантів та їх сімей, а також, як виняток, співробітників університету до студентських гуртожитків без відповідного рішення Ради з поселення НУХТ.

Дирекція студмістечка виходить з клопотанням до Ради з поселення НУХТ про розірвання угоди на проживання при порушенні мешканцем умов договору.

2 Основні принципи поселення студентів, аспірантів, докторантів та сімей студентів, аспірантів, докторантів у студентські гуртожитки НУХТ

2.1 Організація поселення студентів І курсу у студентські гуртожитки НУХТ

Відбіркова комісія факультету після виходу наказу про зарахування формує та подає до дирекції студмістечка списки студентів першого курсу, які потребують гуртожитку.

Відбіркова комісія факультету спільно з дирекцією студмістечка розробляє графік виклику студентів до університету для їх організованого поселення.

Підставою для поселення до гуртожитку є особиста заява за встановленою формою, подана у визначений термін. До гуртожитків не поселяються студенти, які проживають в м. Києві та, як правило, у межах 50 км від нього.

Для організованого поселення студенту першого курсу необхідно прибути в день, вказаний у виклику на навчання.

Персональну відповідальність за своєчасне поселення студентів першого курсу несе дирекція студмістечка.

Порядок поселення до гуртожитків студентів першого курсу:

Студент з паспортом, викликом Приймальної комісії на навчання і довідкою деканату повинен:

 •  оформити угоду на проживання у гуртожитку та провести оплату;
 •  зареєструватися у завідувача гуртожитку, отримати ордер на проживання та тимчасову перепустку;
 •  зареєструватися у паспортиста студмістечка (у паспорті повинна стояти відмітка про зняття з реєстрації у постійному місці проживання);
 •  стати на військовий облік (військовозобов’язаним);
 •  з ордером, в якому є відмітка паспортиста (для військовозобов’я­заних – з відміткою Голосіївського райвійськкомату в м.Києві), звернутися до завідувача гуртожитку для оформлення поселення;
 •  отримати перепустку до гуртожитку у дирекції студмістечка НУХТ.

 

2.2 Організація поселення студентів старших курсів у студентські гуртожитки НУХТ

На підставі особистих заяв студентів старших курсів, з урахуванням особистого рейтингу, наказів про переведення на старші курси, наказів про надання індивідуального графіку проходження семестрового контролю, наказів про відрахування, реєстру пільговиків комісія з поселення факультету формує і

подає до Ради з поселення НУХТ списки студентів, рекомендованих до поселення. Рада я поселення НУХТ затверджує дані списки і на підставі цих списків комісії з поселення факультетів готують накази на поселення та передають їх до дирекції студмістечка.

Студенти, які без поважних причин вчасно не оформили всі необхідні для поселення у гуртожиток документи, поселяються за умови наявності вільних місць.

Студенти, які без поважних причин не з'явилися для поселення у визначений термін (не пізніше 10 вересня поточного року), втрачають право на проживання у гуртожитку.

Персональну відповідальність за своєчасне поселення студентів старших курсів несе дирекція студмістечка.

Порядок поселення до студентських гуртожитків студентів старших курсів:

Студент з паспортом, довідкою з деканату про те, що він є студентом (якщо раніше не проживав в гуртожитку) повинен:

 •  оформити угоду на проживання у гуртожитку та провести оплату;
 •  отримати у завідувача гуртожитку ордер на проживання (якщо раніше не проживав - зареєструватись і отримати ордер на проживання) та тимчасову перепустку;
 •  пройти медогляд у медичному пункті НУХТ та отримати відмітку у ордері на проживання;
 •  з ордером, в якому є відмітка лікаря, звернутися до завідувача гуртожитку для поселення;
 •  отримати перепустку до гуртожитку у дирекції студмістечка НУХТ.

2.3 Організація поселення студентів 5 курсу у студентські гуртожитки НУХТ

Поселення до гуртожитку студентів 5 курсу здійснює комісія з поселення факультету.

На підставі особистих заяв студентів, з урахуванням особистого рейтингу, наявності або відсутності порушень Правил проживання у гуртожитку в попередні роки, наказу про зарахування на п'ятий курс - комісія з поселення формує і подає до 30 серпня до Ради з поселення НУХТ списки студентів, рекомендованих до поселення. Рада з поселення НУХТ затверджує дані списки, та передає їх для формування наказу.

Студенти, які вчасно не оформили всі необхідні для поселення у гуртожиток документи, поселяються за умови наявності вільних місць.

Обов'язковому позаконкурсному поселенню підлягають студенти денної форми навчання, які мають пільгу відповідно до законодавчих актів.

Персональну відповідальність за своєчасне поселення студентів п'ятого курсу несе дирекція студмістечка

Порядок поселення до гуртожитків студентів 5 курсу

Студент з паспортом, довідкою з деканату про те, що він є студентом, повинен:

 •  оформити угоду на проживання у гуртожитку та провести оплату;
 •  отримати у завідувача гуртожитку ордер на проживання (якщо раніше не проживав - зареєструватись і отримати ордер па проживання) та тимчасову перепустку;
 •  пройти медогляд у медичному пункті НУХТ та отримати відмітку у ордері на проживання;
 •  з ордером, в якому є відмітка лікаря, звернутися до завідувача гуртожитку для поселення;
 •  отримати перепустку до гуртожитку у дирекції студмістечка НУХТ.

2.4 Організація поселення іноземних студентів у студентські гуртожитки НУХТ

Поселення студентів, які прибули на навчання із зарубіжних країн, можливе тільки після проходження відповідного медичного огляду та здійснюється після підписання відповідного контракту на навчання з університетом. При цьому, відповідно до наказу про поселення, який готує факультет доуніверситетської освіти за узгодженням із студентською радою гуртожитку, укладається угода на проживання, у якій вказуються умови розміщення у гуртожитку, розмір оплати та термін проживання.

3 Організація і порядок виселення студентів, аспірантів, докторантів співробітників та сімей студентів, аспірантів, докторантів та співробітників університету

 1.  Студенти, аспіранти, докторанти та їх сім’ї, у яких закінчився термін проживання у гуртожитках, зобов’язані до завершення терміну проживання розрахуватися з бухгалтерією університету, повернути отриманий для користування м'який і твердий інвентар, забрати свої речі з кімнати та камери схову, повернути перепустку і здати кімнату у належному стані.
 2.  Студенти, аспіранти, докторанти та їх сім’ї, які раніше терміну, вказаному в угоді, втратили право на проживання у гуртожитках, зобов’язані у двотижневий термін розрахуватися з бухгалтерією університету, повернути отриманий для користування м'який і твердий інвентар, забрати свої речі з кімнати та камери схову, повернути перепустку і здати кімнату у належному стані. Термін на виселення розпочинається з дати виходу наказу про: переведення до іншого вузу, переведення на заочну форму навчання; відрахування з університету; виселення з гуртожитку.
 3.  Персональна відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць студентами, аспірантами, докторантами та їх сім'ями, які втратили право на проживання у гуртожитках, покладається на завідувача гуртожитку.
 4. Завідуючий гуртожитком у встановленому порядку повертає студентові, аспірантові, докторантові та їх сім'ям особисті речі, прийняті на зберігання.

4 Додаткові положення

 1.  Ліжко-місця, закріплені за факультетами та за відділом аспірантури та докторантури, після звільнення їх студентами, аспірантами, докторантами та сім'ями студентів, аспірантів, докторантів університету протягом навчального року залишаються за цими підрозділами. Тимчасова передача таких ліжко-місць іншому підрозділу здійснюється лише за рішенням Ради з поселення НУХТ.
 2.  Переселення з кімнати в кімнату проводиться тільки згідно з наказом на підставі рішення комісії з поселення відповідного факультету.

 

Положення про поселення та проживання у студентських гуртожитках Національного університету харчових технологій затверджене наказом ректора від 04 липня 2011р. №140.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell