Підготовче відділення для іноземних громадян

В структурі університету функціонує Центр доуніверситетської освіти для громадян України  та іноземних держав  до складу якого входить Підготовче відділення для іноземних громадян (Підготовче відділення).

Підготовче відділення було відкрито 1 вересня 2001 року для підготовки іноземних громадян за такими напрямами: інженерний, інженерно-технічний, технічний, економічний, медико-біологічний, музичне мистецтво, гуманітарний. На Підготовчому відділенні здійснюється цілеспрямована мовна підготовка іноземних громадян та підготовка із загальноосвітніх дисциплін з метою забезпечення успішного навчання на основних факультетах НУХТ та інших ВНЗ України.

Протягом існування Підготовчого відділення отримали підготовку більше ніж 400 іноземних студентів з 18 країн світу (КНР, Південна Корея, Ірак, Іран, Монголія, Єгипет, Конго, Республіка Гвінея, Чорногорія, Франція, Еквадор, Нігерія, Туреччина, Венесуела, Нова Зеландія, В’єтнам, Туркменістан та ін.), які зараз успішно навчаються в різних вищих навчальних закладах України, в тому числі міста Києва.

Всі викладачі мають базову педагогічну освіту, а також великий досвід роботи з іноземними студентами.

Викладання дисциплін здійснюється на високому професійному рівні.

Навчальний процес на Підготовчому відділенні охоплює аудиторні практичні заняття, самостійні роботи слухачів, індивідуальні роботи, щотижневі консультації.

Згідно напрямів підготовки проводяться заняття з таких дисциплін:

- російська (українська) мова;

- математика;

- фізика;

- хімія;

- біологія;

- інформатика;

- історія;

- економіка.

Термін навчання на Підготовчому відділенні складає 10 місяців.

Групи формуються з вересня по грудень.

На навчання на Підготовчому відділенні в НУХТ приймаються іноземці та особи без громадянства, які прибули на навчання, а також які постійно проживають в Україні, і мають документ про повну загальну середню освіту та за станом здоров'я можуть навчатись в ВНЗ та проживати в кліматичних умовах України.

Вступникам візових та безвізових країн для в’їзду в Україну на навчання необхідно отримати Запрошення на навчання. (видається у секторі з надання візової підтримки).

Запрошення може отримати вступник, а також довірена особа (за Довіреністю). Довіреність оформлюється у нотаріуса вступником на ім’я довіреної особи.

Для вступу на Підготовче відділення іноземні громадяни звертаються у сектор з надання візової підтримки і подають до університету оригінали і здають нотаріально завірені переклади російською або українською мовою такі документи (зверніть увагу, що в усіх документах повинні бути однакові (до букв) прізвище, ім’я, по батькові):

1. Особова анкета встановленого зразка (оформляється у секторі з надання візової підтримки).

2. Паспорт та його копія з нотаріально завіреним перекладом першої сторінки (прізвище, ім’я, по батькові) на українську мову.

3. Документ (копія з нотаріально завіреним перекладом на російську або українську мову) про повну загальну середню освіту з переліком предметів та отриманих на екзаменах оцінок (балів).

4. Медичний сертифікат, який підтверджує відсутність ВІЛ-інфекції та флюорографії грудної клітини. За відсутності сертифіката, або, якщо сертифікат не визнається в Україні, вступник-іноземець зобов’язаний своєчасно за власні кошти здати кров для аналізу на відсутність ВІЛ-інфекції.

Документ має бути виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до в’їзду на навчання в Україну.

5. Медичний сертифікат про стан здоров’я (оригінал та копія з нотаріально завіреним перекладом на російську або українську мову), який підтверджує відсутність медичних протипоказань для проживання та навчання в Україні, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземний громадянин.

6. Свідоцтво про народження (копія, перекладена на російську або українську мову, якщо немає російського тексту).

7. Фотографії 3х4 см (10 шт.).

Документи, зазначені у п.п. 3, 4 та 5 повинні бути засвідчені відповідно законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку (консульська легалізація або апостиль).

Іноземні громадяни зараховуються на Підготовче відділення на основі укладеного контракту.

Термін навчання на Підготовчому відділенні для іноземних громадян складає 10 місяців.

Групи формуються з вересня по листопад.

Вартість навчання 16 600* грн.

*Примітка: Вартість навчання може змінюватись.