Підготовче відділення для іноземних громадян

В структурі університету функціонує Відділ міжнародних зв’язків   до складу якого входить Підготовче відділення для іноземних громадян (Підготовче відділення).

Підготовче відділення було відкрито 1 вересня 2001 року для підготовки іноземних громадян за такими напрямами: інженерний, інженерно-технічний, технічний, економічний, медико-біологічний, музичне мистецтво, гуманітарний. На Підготовчому відділенні здійснюється цілеспрямована мовна підготовка іноземних громадян та підготовка із загальноосвітніх дисциплін з метою забезпечення успішного навчання на основних факультетах НУХТ та інших ВНЗ України.

Протягом існування Підготовчого відділення отримали підготовку більше ніж 600 іноземних студентів з 18 країн світу (КНР, Камерун, Гана, Пакистан, Південна Корея, Ірак, Іран, Монголія, Єгипет, Конго, Республіка Гвінея, Чорногорія, Франція, Еквадор, Нігерія, Туреччина, Венесуела, Нова Зеландія, В’єтнам, Туркменістан та ін.), які зараз успішно навчаються в різних вищих навчальних закладах України, в тому числі міста Києва.

Всі викладачі мають базову педагогічну освіту, а також великий досвід роботи з іноземними студентами.

Викладання дисциплін здійснюється на високому професійному рівні.

Навчальний процес на Підготовчому відділенні охоплює аудиторні практичні заняття, самостійні роботи слухачів, індивідуальні роботи, щотижневі консультації.

Згідно напрямів підготовки проводяться заняття з таких дисциплін:

- російська (українська) мова;

- математика;

- фізика;

- хімія;

- біологія;

- інформатика;

- історія;

- економіка;

-креслення.

На навчання на Підготовчому відділенні в НУХТ приймаються іноземці та особи без громадянства, які прибули на навчання і мають документ про повну загальну середню освіту та за станом здоров'я можуть навчатись в ВНЗ та проживати в кліматичних умовах України.

Вступникам візових та безвізових країн для в’їзду в Україну на навчання необхідно отримати Запрошення на навчання. (видається у секторі з надання візової підтримки).

Запрошення може отримати вступник, а також довірена особа (за Довіреністю). Довіреність оформлюється у нотаріуса вступником на ім’я довіреної особи.

Для вступу на Підготовче відділення іноземні громадяни звертаються у сектор з надання візової підтримки і подають до університету оригінали і здають нотаріально завірені переклади російською або українською мовою такі документи (зверніть увагу, що в усіх документах повинні бути однакові (до букв) прізвище, ім’я, по батькові):

1. Особова анкета встановленого зразка (оформляється у секторі з надання візової підтримки).

2. Паспорт та його копія з нотаріально завіреним перекладом першої сторінки (прізвище, ім’я, по батькові) на українську мову в 2х екземплярах.

3. Документ (копія з нотаріально завіреним перекладом на російську або українську мову) про повну загальну середню освіту з переліком предметів та отриманих на екзаменах оцінок (балів).

       4. Довідка з МОН України про подачу документів на нострифікацію.

Процедура визнання іноземного документу в Україні (нострифікація)  проводиться в МОН України протягом  3 - 6 місяців.

5. Медичний сертифікат, який підтверджує відсутність ВІЛ-інфекції та флюорографії грудної клітини. За відсутності сертифіката, або, якщо сертифікат не визнається в Україні, вступник-іноземець зобов’язаний своєчасно за власні кошти здати кров для аналізу на відсутність ВІЛ-інфекції.

Документ має бути виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до в’їзду на навчання в Україну.

6. Медичний сертифікат про стан здоров’я (оригінал та копія з нотаріально завіреним перекладом на російську або українську мову), який підтверджує відсутність медичних протипоказань для проживання та навчання в Україні, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземний громадянин.

7. Свідоцтво про народження (копія, перекладена на російську або українську мову, якщо немає російського тексту).

8. Фотографії 3х4 см (15 шт.).

Документи, зазначені у п.п. 3, 4 та 5 повинні бути засвідчені відповідно законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку (консульська легалізація або апостиль).

Іноземні громадяни зараховуються на Підготовче відділення на основі укладеного контракту.

Термін навчання на Підготовчому відділенні складає 10 місяців.

Групи формуються з вересня по грудень.

*Примітка: Вартість навчання уточнювати у секторі з надання візової підтримки.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell