Наукова робота кафедри физического

 Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за темою: «Здоров'я і фізична культура студентів».

Мета науково-дослідної роботи: аналіз факторів, які визначають ефективність навчання здоровому способу життя студентської молоді, формування успішності у студентів з дисципліни фізичного виховання.

Показниками наукової діяльності кафедри є підготовка наукових праць, результати яких активно публікуються в наукових журналах та виданнях, представляються на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.