Організація оптової та роздрібної торгівлі (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
07 «
Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 076 «
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
та професійним спрямуванням «
Організація оптової та роздрібної торгівлі»

Форма навчання – денна, заочна

Термін навчання – 1,5 роки

Компетенція магістра з організації оптової та роздрібної торгівлі визначається високим потенціалом його фундаментальної освіти і ґрунтовною підготовкою для планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі оптової та роздрібної торгівлі виробничих та посередницьких підприємств, у сфері послуг, в управлінні та науково-дослідних установах.

Студенти, які навчаються за спеціалізацією «Організація оптової та роздрібної торгівлі», набувають теоретичні та практичні знання з питань організації оптової та роздрібної торгівлі; отримують навики ефективного управління діяльністю торговельних підприємств, розроблення маркетингової та логістичної стратегії розвитку компанії, дослідження кон’юнктури ринку і прогнозування поведінки покупців.

Напрямки діяльності

 • оптова і роздрібна торгівля;
 • оптова торгівля і посередництво в торгівлі;
 • роздрібна торгівля промисловими товарами і їхній ремонт;
 • обробна промисловість;
 • харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів.
 • система функцій товарознавця – комерсанта
 • формування інформаційного банку даних про товари, асортимент, споживчі потреби, показниках якості товарів    вітчизняного і закордонного виробника;
 • визначення оптимальної структури асортименту конкретного торгового підприємства;
 • проведення оцінки якості товарів, використовуючи сертифікати, нормативну документацію, фізико-хімічні й інші методи;
 • аналіз товарних запасів, бази, складу, магазина і їх оптимізація;
 • забезпечення збалансованості товарних ресурсів, роздрібного й оптового товарообігу і споживчого попиту по загальному обсязі й асортименту;
 • розробка асортиментну політику й асортиментну концепцію;
 • визначення й оцінка структури, широти, повноти, глибини, ступеня відновлення асортименту товарів;
 • проведення й оформлення експертизи товарів по кількості і якості;
 • розрахунок штрафних санкцій за невиконання договорів, угод, контрактів;
 • організація роботи персоналу, контроль за виконанням функціональних обов'язків , правил торгового обслуговування, санітарних норм, правил техніки безпеки й особистої гігієни.

Кваліфікаційні посади

 • товарознавець - комерсант;
 • експерт по контролі за якістю продукції ;
 • агент комерційний, торговий;
 • маркетолог;
 • митний інспектор;
 • інспектор (цін, мір, ваг і ін.)
mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell