Організація навчального процесу денної форми навчання ОФПД