Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад

по Національному університету харчових технологій:

- по кафедрі автоматизації та інтелектуальних систем керування: професора (кандидата технічних наук), доцента (кандидата технічних наук), старшого викладача;

- по кафедрі біотехнології і мікробіології: доцента 2,0 посади (кандидатів технічних наук), доцента 2,0 посади (кандидатів біологічних наук);

- по кафедрі біохімії та екологічного контролю: доцента (кандидата хімічних наук), доцента (кандидата сільськогосподарських наук), асистента 0,5 посади;

- по кафедрі іноземних мов професійного спрямування: доцента (кандидата філологічних наук), викладача;

- по кафедрі інтегрованих автоматизованих систем управління: доцента (кандидата технічних наук), асистента 0,5 посади;

- по кафедрі інформатики: завідувача кафедри (кандидата технічних наук), асистента;

- по кафедрі інформаційних систем: доцента (кандидата технічних наук), асистента (кандидата технічних наук);

- по кафедрі машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв: доцента (кандидата технічних наук), асистента;

- по кафедрі машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання: професора (доктора технічних наук);

- по кафедрі теплоенергетики та холодильної техніки: професора (доктора технічних наук), доцента (кандидата технічних наук), асистента;

- по кафедрі технічної механіки і пакувальної техніки: професора (доктора технічних наук), доцента 2,0 посади (кандидатів технічних наук);

- по кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу: доцента 1,75 посади (кандидатів технічних наук); асистента 5,0 посад;

- по кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування: доцента 2,0 посади (кандидатів технічних наук), старшого викладача;

- по кафедрі фізичного виховання: старшого викладача 3,0 посади, викладача 2,0 посади;

 

по Навчально-науковому інституту харчових технологій:

- по кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства: доцента (кандидата технічних наук);

- по кафедрі експертизи харчових продуктів: доцента 3,0 посади (кандидатів технічних наук);

- по кафедрі органічної хімії: доцента (доктора філософських наук);

- по кафедрі процесів і апаратів харчових виробництв: професора (доктора технічних наук), доцента 3,0 посади (кандидатів технічних наук);

- по кафедрі технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів: доцента (кандидата технічних наук);

- по кафедрі технології зберігання і переробки зерна: доцента (кандидата технічних наук), асистента 0,5 посади;

- по кафедрі технології консервування: професора (доктора технічних наук);

- по кафедрі технології молока і молочних продуктів: доцента (кандидата технічних наук); асистента 0,75 посади;

- по кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів: доцента (кандидата технічних наук), асистента;

- по кафедрі технології оздоровчих продуктів: завідувача кафедри (доктора технічних наук), доцента 3,0 посади (кандидатів технічних наук);

- по кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів: професора 1,5 посади (докторів технічних наук), доцента (кандидата технічних наук), асистента 0,25 посади;

- по кафедрі технології цукру і підготовки води: професора 1,5 посади (доктора технічних наук), доцента (кандидата технічних наук);

- по кафедрі фізики: завідувача кафедри (кандидата технічних наук), професора 0,75 посади (доктора фізико-математичних наук);

- по кафедрі філософії: доцента (кандидата психологічних наук);

 

по Навчально-науковому інституту економіки і управління:

- по кафедрі ділової іноземної мови та міжнародної комунікації: старшого викладача 2,0 посади;                    

- по кафедрі маркетингу: доцента 2,0 посади (кандидатів економічних наук), старшого викладача 1,5 посади, асистента 0,25 посади (кандидата економічних наук);

- по кафедрі менеджменту та адміністрування: професора 1,5 посади (докторів економічних наук), доцента 3,0 посади (кандидатів економічних наук), старшого викладача 1,5 посади, асистента 0,25 посади;

- по кафедрі міжнародної економіки: доцента 0,75 посади (кандидата економічних наук);

- по кафедрі обліку і аудиту: доцента (кандидата економічних наук), старшого викладача 0,25 посади;

- по кафедрі управління персоналом та економіки праці: доцента (кандидата економічних наук), старшого викладача;

- по кафедрі фінансів: доцента 2,0 посади (кандидатів економічних наук).

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, заповнений особовий листок з обліку кадрів у письмовому вигляді, анкету-резюме в друкованому та електронному вигляді, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України копії документів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, копію паспорта громадянина України, список наукових праць, згоду на оброблення персональних даних, документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років.

 

Документи надсилати на адресу:

01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68

Термін подання документів на конкурс – протягом місяця від дати оголошення конкурсу. Дата оголошення конкурсу - 23 березня 2017 р.