Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

В.о. директора інституту

Блаженко Сергій Іванович

доцент, кандидат технічних наук

А-303

тел.:289-63-18

 blagenko@nuft.edu.ua

Заступник директора

з навчальної роботи

Осьмак Олексій Олексійович

старший викладач

А-303

тел.: 289-63-18

 

Заступник директора

з навчальної роботи

Самійленко Сергій Миколайович

доцент, кандидат технічних наук

 А-303

тел.: 289-63-18

Заступник директора

з наукової та методичної роботи

Масліков Михайло Олександрович

доцент, кандидат технічних наук

А-303

тел.: 289-63-18

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

Вересоцький Юрій Іванович

доцент, кандидат технічних наук

Б-411

тел.: 287-92-22

 

Загальні відомості

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут імені академіка Івана Степановича Гулого був створений наказом ректора 1 липня 2017 року шляхом об’єднання двох базових факультетів університету: Інженерної механіки та пакувальної техніки і Енергетики та енергоменеджменту.

До складу Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого входять 8 кафедр, 7 із них є випусковими. Усі вони оснащені сучасними комп’ютерними класами, навчально-науковими лабораторіями, навчально-методичними кабінетами. Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ про навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Освітні програми підготовки

Навчально-науковий інженерно-технічного інституту ім.акад.І.С. Гулого проводить підготовку фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор філософії». Навчальний процес організований за галузями знань 13 «Механічна інженерія», 14 «Енергетична інженерія» та 18 «Виробництво та технології» за наступними освітніми програмами: Детальніше...

 

 

Контактна інформація

01601, м. Київ, вул. Володимирська 68

Корп. "А", ауд. 303.

www.nniti.nuft.edu.ua