Науковий журнал «Ukrainian Journal of Food Science»

 

«Ukrainian Journal of Food Science» орієнтований на публікацію результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі харчової хімії та біохімії, мікробіології, процесів та технологій, гігієни харчування та екології, економіки та управління.

Всі статті рецензуються провідними спеціалістами відповідних галузей науки.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Мова статі – англійська.

Рекомендований обсяг статті — до 8 -12 сторінок формату А4, для оглядових статей – до 30 сторінок.

Стаття виконується у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2003, але не в 2007 або 2010.

Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1, абзац – 1 см.

Всі поля сторінки – по 2 см.

Структура статті

1. Назва статті

2. Повне ім’я та прізвище авторів (приклад – Денис Озерянко), без по-батькові.

3. Назва установи, де працює автор, електронна адреса відповідального автора

4. Анотація (до 2/3 сторінки), ключові слова.

Анотації має складатись з лаконічних розділів, які повторюють структуру статті:

Вступ (доцільно вказати актуальність теми в світі та мету досліджень, якщо остання не випливає з назви)

Матеріали і методи

Результати

Висновки (доцільно вказати, де варто застосовувати результати досліджень)

Пункти 1-4 продублювати англійською, українською та російською мовами.

5. Текст статті.

Рекомендується ділити статтю на розділи:

Вступ

Матеріали і методи,

Результати і обговорення

Висновки

Література (у переліку джерел мають переважати посилання на іноземні статті останніх років. Посилання на стандарти, закони та патенти доцільно давати безпосередньо в тексті статті у спрощеному вигляді)

6. Контактні дані автора, до якого при необхідності буде звертатись редакція журналу (обов’язково телефон та електронну адресу).

Ілюстрації виконуються ретельно, і розміщуються в тексті та в окремих файлах (формати BMP, TIF).

Фотографії друкуються лише у разі крайньої потреби, вони мають бути чіткими та контрастними.

Формули вставляються в текст за допомогою редактора формул.

Статті надсилаються за електронною адресою ukrfoodscience@meta.ua

Зі змістом журналу можна ознайомитися за посиланнями http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22480/browse?type=title&submit_browse=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8

http://ukrfoodscience.ho.ua/