Науковий журнал «Ukrainian Journal of Food Science»

 

Web-сторінка видання і вимоги до статті:

http://ukrfoodscience.ho.ua/

 

Ukrainian Journal of Food Science  публікує оригінальні наукові статті, короткі повідомлення, оглядові статті, новини та огляди літератури з усіх аспектів харчової науки, техніки, інженерії, харчування, хімії, економіки та управління.

Результати досліджень, представлені в журналі, повинні бути новими, мати чіткий зв'язок з харчовою наукою і представляти спільний інтерес для міжнародного наукового співтовариства.

 

Тематика публікацій

Харчова інженерія

Харчова хімія

Мікробіологія, біотехнологія

Властивості харчових продуктів

Якість та безпека харчових продуктів

Процеси та обладнання харчових виробництв

Економіка та управління підприємствами харчової, переробної, біотехнологічної промисловості

Автоматизація процесів

Упаковка

Здоров'я

Нанотехнології

 

Мова статей - англійська

Періодичність журналу - 2 номери на рік (червень, грудень).

 

Редакційна колегія

Головний редактор:

Анатолій Українець, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

 

Члени редакційної колегії:

Алєксандр Іванов, д-р. техн. наук, проф., Могильовський державний університет продовольства, Республіка Бєларусь

Алєксандр Мамцев, д-р. техн. наук, проф., філія Московського державного університету технології та управління в м. Мелеуз, Республіка Башкортостан, Росія

Анатолій Сайганов, д-р. екон. наук, проф., Інститут системних досліджень в АПК НАН Бєларусі

Анжей Ковальскі, д-р, проф., Інститут аграрної та харчової економіки – ноціональний дослідний інститут, Польща

Антонела Дорохович, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Галина Сімахіна, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Запряна Денкова, д-р, проф., Університет харчових технологій, м. Пловдив, Болгарія

Іван Малежик, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Лівіу Гачеу, д-р, проф., Трансільванський університет Брашова, Румунія

Микола Сичевський, д-р. екон. наук, проф., Інститут продовольчих ресурсів НААН України

Марк Шамцян, канд. техн. наук, доц., Санкт-Петербурзький державний технологічний інститут, Росія

Олександр Серьогін, д-р.техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Наталія Скопенко, д-р. екон.наук, Національний університет харчових технологій, Україна

Олександр Шевченко, д-р.техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Олена Грабовська, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Олена Сологуб, д-р. екон. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Станка Дамянова, д-р, Русенський університет, філія в м. Разград, Болгарія

Тетяна Пирог, д-р. біол. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Олексій Губеня (відповідальний секретар), канд. техн. наук, доц., Національний університет харчових технологій, Україна.

 

Рецензія рукопису статті

Всі наукові статті, представлені для публікації в «Ukrainian Journal of Food Science» проходять «Подвійне сліпе рецензування» (рецензент не знає автора статті, і, відповідно, автор не знає рецензента) принаймні двома вченими, призначених редакційною колегією: один є членом редколегії і один незалежний учений.

Зазвичай час рецензування складає 4-6 тижнів.

 

Ukrainian Journal of Food Science включено у перелік наукових фахових видань України з технічних наук, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014)

 

Кожному номеру і статті присвоюється номер DOI (Crossref identifiers of articles)

Індексація журналу наукометричними базами

EBSCO (2013)

Google Scholar (2013)

Index Copernicus (2014)

Universal Impact Factor (2014)

Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD) (2014)

CAS Source Index (CASSI)  (2016)

 

Рейтинг журналу в базі «Index copernicus»

2014

2015

2016

51

63

81

 

Зі змістом журналу можна ознайомитися за посиланнями:

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22480/browse?type=title&submit_browse=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8

 

http://ukrfoodscience.ho.ua/